420 עמודים

אגדת המסעות

סיפורי מסע בספרות חז"ל

89.00

ספרה של ציונה גרוסמרק, אגדת המסעות, דן בסיפורי מסע בספרות חז"ל. כסוגה ספרותית צמחו סיפורים אלה ממסורות בעל פה שסופרו לאורך דרכי המסחר של העולם העתיק. נוסעים ששבו ממסעותיהם נהגו לספר על אודות החוויות שחוו, או שאימצו לעצמם סיפורים ששמעו מאחרים בהיותם בדרכים וסיפרו אותם כשהם הופכים את עצמם לגיבורי ההרפתקה. כדי להעביר את עוצמת החוויה נהגו לעיתים להגזים. סיפורי מסע חצו גבולות גיאוגרפיים וכרונולוגיים, וכדרכן של מסורות אוראליות השתנו תדיר. סיפורי המסע השתלבו ביצירות כתובות בספרות העולם. כאלה הם סיפורי המסע שמצאו את דרכם אל עולמם של חכמים והם משוקעים בספרות חז"ל. אגדת המסעות מתמקד בסיפורים אלה, תוך כדי התחקות אחר המוטיבים העממיים-אוניברסליים בהם המשקפים מגוון תרבויות שהשפיעו על יהודי תקופת המשנה והתלמוד, לצד בחינת הקשריהם לעולמם של חכמים.

שלשלת של נוסעים, ביניהם אישים אמיתיים ואחרים שהם יציר דמיונו של מספר-אומן, מחברת בין רבה בר בר חנה, הנוסע המובהק של אגדת חז"ל, לבין בנימין השלישי, גיבורו של מנדלי מוכר ספרים. חוליותיה של השלשלת הן חוליות ספרותיות, שהרי גם אם נסע המספר בדרכים אין למסעו קיום ללא הסיפור, ללא אגדת המסע.

 

ציונה גרוסמרק היא פרופ' אמריטוס של המכללה האקדמית תל חי. מחקריה עוסקים בחיי היום יום בתקופת המשנה והתלמוד; עמדה בראש החוג ללימודים רב-תחומיים ובראש התכנית לתואר שני בלימודי גליל; כיהנה כדקנית הראשונה של הפקולטה למדעי החברה והרוח במכללת תל חי.