282 עמודים
15×22.5 ס"מ

אוטונומיה וחינוך

היבטים ביקורתיים

94.00

במשך תקופה ארוכה היווה רעיון האוטונומיה האישית עקרון יסוד בחשיבה הליברלית-מערבית, מעין ערך מובן מאליו שאין לערער על "קדושתו". על פניו, ראוי לגדל ולחנך כל אדם לחיות את חייו כיצור אוטונומי, אולם מה ניתן לומר על טיבה של התנהלות אוטונומית זו בפתח המאה ה-21?

השקפה מודרניסטית תקרא לטפח באדם התנהלות עצמאית המאופיינת בחשיבה רציונלית ואותנטית, אולם הלך הרוח של החשיבה הביקורתית בעשורים האחרונים לימדנו להטיל ספק ולברור מחדש מונחים מהותניים כגון "עצמאות" ו"רציונליות". קריאת תיגר זו על הנחות היסוד של המודרנה מובילה גם לצורך מחודש לעסוק בטיבה, בנחיצותה ובמשמעותה של אוטונומיה אישית, במיוחד בהקשר החינוכי – כלומר לשאול האם אוטונומיה אישית ממשיכה לשמש ערך חינוכי מרכזי, ומה ניתן לומר על התוכן היצוק בה בעידן הנוכחי?

המשתתפים באסופת מאמרים זו, אנשי אקדמיה ברובם, מקבלים ביקורת – או שמא תהייה – זו באשר לרעיון האוטונומיה כנקודת התייחסות, ומבקשים להתמודד אִתה איש-איש בדרכו, כדי לדחותה, להפריכה או להכילה. ברוב המאמרים ניתן לזהות גם עמדה "פוסט-ביקורתית", כלומר עמדה שהולכת מעבר לביקורת ומציעה חלופות בדמות דרכי חינוך מטפחי אוטונומיה, אשר ניתן ליישמן גם בתנאים המכשילים של המציאות הנוכחית

הגיוון בנקודות המוצא ובאסטרטגיות ההתמודדות הוא רב. החל בתיאור פואטי משהו של השינויים הממשיים שחלו בחיים בישראל ושהפכו את האימוץ המוצהר של אידאל האוטונומיה לתדמית ריקה, המשך בניתוח תיאורטי מעמיק של שינויי המצב והעשייה שחלו בעשורים האחרונים ושחוללו את המהפך בתפיסת האוטונומיה המסורתית, וכלה בניסיון להציג את בעיית האוטונומיה מזווית הראייה של השקפת עולם יהודית דתית. רב גוניות זו יכולה אולי להעיד על כך שלא נס לחו של מושג האוטונומיה ושהוא עדיין מסוגל להניב דיון עשיר ופרודוקטיבי בתשוקה, או שמא בקוצר הרוח שלנו, לחירות בתחומים שונים של חשיבתנו ומעשינו.

עורכת הספר, ד"ר שילה שיינברג, היא מרצה למחשבת החינוך בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.

תוכן העניינים:

שילה שיינברג פתח דבר
שילה שיינברג האם אנו עדיין זקוקים למושג אוטונומיה אישית בחינוך?
מבוא ותזה
יונתן כהן האוטונומיה כפיקדון: התלמוד וספרות חז"ל כמופת תרבותי–חינוכי
במשנותיהם של עמנואל לוינס ודוד הרטמן
חנן אלכסנדר אוטונומיה ואותנטיות: תפיסות חלופיות לחינוך בחברה פתוחה
רוחמה וייס אוטונומיה אמיצה ומקוללת: התבוננות על תשוקת האוטונומיה וכאב
האוטונומיה בספרות חז"ל
הנרייט דהאן כלב פרדוקס הפעולה האוטונומית, עיוורון מגדרי ואמנציפציה
פמיניסטית של החינוך
גבריאל דהאן אוטונומיה — חינוך — הלוך ושוב
בעז צבר 'לקראת אוטונומיה קונקרטית': על מורכבותו הדיאלקטית של אידאל
האוטונומיה בחינוך
רוני אבירם, יוסי שלס, יעל רונן, אריאל שריד ואמיר וינר החינוך לאוטונומיה כערך
העליון של החינוך
אילן גור–זאב אוטונומיה וחינוך הומניסטי בימינו?
שמואל שקולניקוב אוטונומיה וחינוך הומניסטי (תשובה לאילן גור–זאב)