315 עמודים
13.6×21.1 ס"מ

אזרחות בין השורות

מבט ביקורתי על לימודי האזרחות בישראל
מק"ט 511 קטגוריות , מאת:

94.00

מדינות דמוקרטיות מצהירות על שאיפה לשיתוף אזרחים בזירה הציבורית והן מתחבטות בהכשרה הנחוצה לכך. זאת הכשרה מורכבת, רבת פנים, הכרוכה בידע סבוך, משתנה ושנוי במחלוקת בין אינטרסים וערכים. הכרעות לגבי ההכשרה עשויות לחרוץ גורלות של חברה ומדינה.

ספרו של הלל וורמן מציג את הנחות היסוד הסמויות המכוונות התלבטות זו בתכנון הרשמי של מקצוע האזרחות הנלמד בישראל. לשם כך הוא מציע לבחון מקרוב את ספר הלימוד שהנו כיום במרכז ההכשרה האזרחית בישראל – "להיות אזרחים בישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית". באמצעותו תלמידים לומדים וניגשים לבחינות הבגרות באזרחות, על פיו מבחני הבגרות מתוכננים וברוח דבריו המורים מקבלים את הכשרתם. אלו מסרים טמונים בספר לימוד משפיע זה?

הלל וורמן חושף רבדים שונים בתיאור ובהסבר של מדינת ישראל לתלמידים ישראלים. הרובד הגלוי נשען על הסבר רחב ומעמיק של המושגים "יהודית" ו"דמוקרטית". אך קיים גם רובד סמוי. כיצד מטושטשים היבטים מופשטים הקיימים בכל מדינה והיבטים קונקרטיים הייחודיים לישראל? כיצד מכונן הספר אזרח על פי דגם ליברלי צר, תוך כדי סילוק אופציות מחשבה ביקורתיות מימין, שמאל ומרכז? אלו רעיונות פוליטיים מושמטים באופן שיטתי?

חשיפת דפוסים סמויים "בין השורות" של ספר לימוד כה מרכזי מעוררת דיון במאפיינים הראויים להוראת האזרחות במערכת חינוך ציבורית. הלל וורמן מציג את עמדתו לגבי המטרות שניתן וראוי לחתור אליהן במסורת גישת האוריינות הפוליטית, לפיה על אזרח לפתח שיקול דעת פוליטי מורכב המתמצא הן בתיאוריות מופשטות והן במידע קונקרטי, המתחשב בהגיונם של רעיונות פוליטיים סותרים והנו מודע להתנהלות פוליטית רטורית שמאחורי הקלעים.

ד"ר הלל וורמן מרצה באורנים – המכללה האקדמית לחינוך, במכללה האקדמית בוינגייט ובבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. מקדם תפישה רב-תחומית המשלבת פרספקטיבות תיאורטיות מפילוסופיה, סוציולוגיה, תכנון לימודים, תיאוריה פוליטית ומחקר איכותני בניתוח דילמות ואתגרים בחינוך, תוך כדי התמקדות בחינוך אזרחי-פוליטי.