366 עמודים
15×22.5 ס"מ

אל גיא צלמוות

חוויית השואה בראייה רב-תחומית
מק"ט 653 קטגוריות , מאת ,

74.00

אסופת מאמרים זו עוסקת בהוראת השואה מנקודת מבט רב-תחומית, פרי ניסיונם של ארבעה-עשר עמיתים ושותפים, חוקרים ואנשי חינוך מהארץ ומהעולם אשר חברו יחדיו על מנת לנתח את חווית השואה למען אלה שלא חוו אותה.

ארבעה מאמרים מתמקדים בחוויית השואה מנקודת מבט רב-תחומית; הם עוסקים בהנחלת זיכרון השואה, בארץ ובעולם, כחוויה ערכית, קוגניטיבית ורגשית. חמישה מאמרים עוסקים בחוויית המסע לפולין ומקומו בהנחלת ערכי זיכרון השואה מנקודת מבטן של מסגרות מגוונות ובקבוצות גיל שונות: נדונים בהם משלחות צה"ל, מסעות בני נוער מנקודת מבטם של הורים, מורים, מדריכי מסע לפולין ותלמידים המשתתפים במסע, לצד בחינת דימויים של פולין והעם הפולני בעיני ישראלים. כמו כן מנותחת השפעת המסע על בני נוער מהתפוצות. שלושה מאמרים עוסקים בחוויית השואה כמסע בזמן, כחוויה אינטלקטואלית, רגשית ואמונית.

מאמרים אחרים בספר דנים ב"היפוך השואה" – כלומר תפיסת ישראל כמדינה נאצית בעיני גורמים שונים בעולם, לצד דיון באנטישמיות המודרנית בראי האסלאם. נוסף על כך ניתן למצוא במאמרים השונים התייחסות לחוויית השואה בראי התפיסה היהודית-דתית. שני המאמרים האחרונים בספר עוסקים בחוויית השואה דרך הפריזמה האמנותית.

עורכי הספר: פרופ' ניצה דוידוביץ היא חברת סגל וראש תחום הערכת איכות וקידום ההוראה באוניברסיטת אריאל; ראש הפורום של מרכזי ההוראה. תחומי מחקר עיקריים: השכלה גבוהה, קידום ההוראה האקדמית, קידום תודעת השואה והזהות היהודית. פרופ' דן סואן הוא חבר סגל באוניברסיטת אריאל. תחילה מרכז הלימודים הרב-תחומיים של שלוחת בר אילן, אחר כך ראש המחלקה למדעי ההתנהגות, ולאחר מכן ראש המחלקה הרב-תחומית במדעי החברה והרוח, וראש החוג לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה. תחומי מחקר עיקריים: חברה ישראלית, השכלה גבוהה, עיר ואזור.