400 עמודים

אשקלון וסביבותיה

קובץ מחקרים על מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה

94.00

תוכן עניינים

רשימת המשתתפים / 7

הקדמה / 9

נחום שגיב – מלח הארץ במחקר ובהוראה / 13

שער ראשון

בתי חווה, כפרים, מצודות וערים – מתקופת הברונזה ועד לתקופה

הפרסית

תהליכי התיישבות בתקופת הברונזה הקדומה II-I בשפלת יהודה לאור שינויי

אקלים וסביבה – איילת לוי-רייפר, אורן אקרמן, יצחק פז ויואל רסקין / 21

הצצה למנהגי הפולחן הכנעני בתל בורנה בתקופת הברונזה המאוחרת – איציק שי,

אהרן טבגר וכריס מקיני / 47

בית חווה משלהי תקופת הברזל מדרום לתל בית מרסים – סער גנור, שפרה וייס

ואמיל אלג'ם / 59

'מצד הקילומטר העשירי': יישוב ותחנת דרכים מבוצרת מהתקופה הפרסית בנתיב

העשרה – יעל עבאדי-רייס / 85

שער שני

יהודים, נוכרים ונוצרים – מחקרים בתקופות הקלאסיות

חרותות כלי שיט מהתקופה ההלניסטית־רומית הקדומה בחללים תת־קרקעיים

בשפלת יהודה – איתן קליין ובועז זיסו / 105

חפירות בית האחוזה הרומי ומאגר המים בח'רבת אל־דוואימה (אמציה) – חיי

מותרות ומערכות מסתור מהתקופה הרומית – ולדיק ליפשיץ ודניאל וורגה / 133

היישוב הפגאני בתקופה הרומית המאוחרת בחורבת עתרי – בועז זיסו, אמיר גנור,

איתן קליין ורותי ג'קסון-טל / 161

כנסיות בטריטוריית אשקלון – סמכות דתית או מעוז כלכלי – נורית פייג / 205

בין ניצנה לאשקלון – מיפוי מערכות חקלאות מהמאות שישית־שמינית לסה"נ –

מוטי היימן / 22

שער שלישי

מישור החוף הדרומי מימי הביניים ועד לעת החדשה

אשקלון כמרחב לחימה: נקודת מבט נופית על קרבות ופעולות מצור מימי

ממלכת ירושלים – רפאל י' לואיס / 267

'לא למאמינים בלבד' – התפתחותו ותפקודו של אתר שייח' עוואד בחולות

אשקלון – אברהם (אבי) ששון / 295

בייארת אל־בדווי – בית באר על אם הדרך בין מג'דל־אשקלון לחמאמה

ותפקודו המרחבי – יואב גולסט ואברהם (אבי) ששון / 329

לחימה תת־קרקעית ברצועת עזה והמורכבות הצבאית בהתמודדות מולה –

יואל רסקין / 369

הקדמה ותקצירי מאמרים באנגליתV-XXII /