814 עמודים
15×22.5 ס"מ

אתגר העוני של המשפט המינהלי

מק"ט 551 קטגוריות , מאת:

129.00

במדינת ישראל של שנות האלפיים משפחות רבות חיות בעוני. הספר אתגר העוני של המשפט המינהלי, אשר ברקעו נמצא העניין הגובר בממשק שבין עוני ומשפט, מבקש להתאים את המשפט הציבורי-מינהלי למפגש המתקיים בין אנשים שחיים בעוני ובין רשויות הרווחה. מפגש זה, המתקיים, בין השאר, במוסד לביטוח לאומי, במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית וברשויות דיור ציבורי, מתאפיין בשליטה רבת-ממדים של המנגנון הביורוקרטי בחייו של הפרט העני, אשר נזקק לעזרת רשויות הרווחה כדי להבטיח לעצמו ולמשפחתו קיום מינימלי בכבוד. ספר זה עוסק בהתאמת כללי המשפט המינהלי למאפייני מפגש זה באופן שיעצים את הפרטים העניים וייתן ממשות לעיקרון המשפטי בדבר חובת הגינות המוטלת על רשויות השלטון.

לספר ארבעה שערים: השער הראשון עוסק בתופעת העוני, בסיבות לקיומה ובמציאות של עוני בישראל. השער השני מציג סיפורי עוני שבמרכזם מפגש בין אנשים עניים ורשויות רווחה. סיפורים אלו "מתורגמים" לשפת המשפט וחושפים מציאות של הפרות רבות של כללי המשפט המינהלי – למשל זכות הטיעון – בטיפול בעניים, אולם לטענת המחבר הפרות אלו הן רק ייצוג המעיד על כך שדין זה אינו מתאים דיו למפגש המתואר. השער השלישי ממקם את הדיון במפגש המתקיים ברווחה במסגרתו של טיעון רחב יותר על חשיבות קידום רפורמה במשפט המינהלי כדין כללי מדי. זהו טיעון המצדד בפיתוח משפט מינהלי הקשרי שבו יפותחו ענפים המבטאים את השונות הגבוהה בין תחומי הפעילות השלטונית. כך למשל, המשפט המינהלי של רשויות הביטחון או החינוך לא יכול להיות דומה בכל דבר ועניין למשפט המינהלי של רשויות רווחה. למעשה, מעבר לדמיון הבסיסי הקיים בין רשויות מינהל, אשר מתבטא במפגשים בין פקידות ובין פרטים מן הציבור, קיים גם שוני רב בין מפגשים אלה – שוני במידת האינטנסיביות שלהם, בפערי הכוחות בין הצדדים, בזכויות הרלוונטיות, בכוח המוקנה לרשויות, במאפייני האנשים המגיעים לרשויות ועוד. במרכזו של השער עומד דיון בהצדקות לקידומו של משפט מינהלי הקשרי-תחומי, ובכלל זה הצדקות מהשיח החוקתי ומתפיסות יסוד שעניינן מהות היחסים בין הפרט והמדינה. השער הרביעי מתמקד בפיתוח המשפט המינהלי של "הקשר הרווחה של העוני", כלומר של המפגש בין אנשים עניים ומינהל הרווחה, לאור הצרכים והמאפיינים של מפגש זה. בשער מוצגות הצעות שונות לקידום דגשים במשפט המינהלי עבור ההקשר הנדון, כגון: מינוי מתווך מינהלי שייצג את הפרט העני בפני רשות הרווחה; חובה מוגברת של מתן הסברים לעני על זכויותיו; והרחבת הזכות לטעון נגד החלטות פוגעות.

אתגר העוני של המשפט המינהלי הוא ספר רלוונטי מאוד למציאות החיים בישראל, בהתחשב בהיקפה ומורכבותה של תופעת העוני, וכן לנוכח העניין ההולך וגובר בשאלות חברתיות בעקבות "המחאה החברתית" של השנים האחרונות. ספר זה צפוי לעורר עניין לא רק בקרב משפטנים, אלא גם בקרב אנשי מדיניות ומינהל, מדעי החברה ולמעשה כל מי שמתעניין בקשר שבין משפט וחברה.

ד"ר איל פלג הוא מרצה בתחום המשפט הציבורי בבית הספר למשפטים ובמחלקה למינהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר, ומלמד גם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. ספרו הקודם, "ההפרטה כהצברה – גופים מופרטים במשפט הציבורי" (תשס"ו), ראה אור בהוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

*ספר זה רואה אור במסגרת הסדרה למשפט וחברה