500 עמודים

ביקורת בפעולה

פרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל

94.00

הספר ביקורת בפעולה מהווה תיעוד ראשוני של פרקטיקות ביקורתיות בעת הזאת בישראל. הוא מתאר עשייה מגוונת של אקדמאים, אנשי מקצוע, פעילים חברתיים ואזרחים מהשורה, עשייה השואבת את השראתה מניתוח ביקורתי של מנגנוני הכוח היוצרים ניצול ודיכוי בחברה הקפיטליסטית המערבית. הספר מאגד דוגמאות מפורטות של פרקטיקות ביקורתיות בזירות של עבודה סוציאלית, חינוך, מגדר, סוציולוגיה, ניהול, משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני ומשפטים. המשותף לפרקטיקות המתוארות הוא ערעור על ה"טבעיות" ועל ה"נורמליות" כביכול של הסדר החברתי ההגמוני, לצד ניסיון להציע אלטרנטיבה לפעולות קיימות, במטרה ליצור פלטפורמות מוּבְנות לביטויים של התנגדות. באמצעות תיעוד והמשגה של פעולות התנגדות עכשוויות, ולטובת שחרור אישי וקולקטיבי, הכותבים מבקשים להציף את השיח הציבורי בדרכי פעולה מוחשיות וממשיות הנובעות מהיכולת לדמיין עולם הוגן, צודק ואנושי יותר.

העורכים:

פרופ' מיכל קרומר-נבו היא חברת סגל במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ונשיאת הכבוד של המרכז הישראלי למחקר איכותני; חוקרת עוני, מגדר ופרקטיקות ביקורתיות בעבודה סוציאלית.

פרופ' רוני סטריאר הוא חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית וראש המרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה החברתית באוניברסיטת חיפה; מחקריו עוסקים בעוני, הדרה חברתית ואי שוויון, בגישות ביקורתיות בעבודה סוציאלית ובפיתוח שירותי רווחה למען קהילות מודרות.

פרופ' עידית וייס-גל היא חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב; חוקרת את הקשר הרב-ממדי בין עבודה סוציאלית למדיניות חברתית מפרספקטיבה לאומית ובינלאומית משווה.