230 עמודים

בלי טובות

המסע ליבוא רעיון האחריות התאגידית לישראל

84.00

בספרה בלי טובות מגוללת טליה אהרוני מסע רעיוני של יזמות והובלת שינוי ליבוא וקידום רעיון האחריות התאגידית בישראל. בשילוב יוצא דופן בין מבט אישי מעורב לבין ריחוק ביקורתי מציג הספר תיעוד עובדתי וניתוח אקדמי, סוציולוגי-רטרוספקטיבי, לצד עדות אישית של מובילת הדרך המשתפת את הקורא בחוויות וברגשות שהיו חלק בלתי נפרד מתהליך ההקמה והניהול של ארגון "מעלה".

סיפור התפתחותו של שדה האחריות התאגידית בישראל הוא חלק אינטגרלי מהדיון הגלובלי על אודות תפקידם החברתי של תאגידים והשפעתם על אנשים, על מדינות, על כלכלות ועל כדור הארץ. הספר פורש את תהליך היבוא וההטמעה של רעיון האחריות התאגידית מהזירה הגלובלית לזירה הלוקלית, משלב ההתעוררות והיזמות, דרך פיתוח הרעיון עד להקמת ארגון ייעודי להפצתו. אהרוני בוחנת את אבני הדרך שהניח ארגון "מעלה", תוך כדי ניתוח האתגרים, הדילמות, הכישלונות וההישגים של הארגון, השדה שנוצר סביבו, מערכת היחסים בין החברה האזרחית והמגזר העסקי ומערך הקשרים וההשפעות ביניהם לבין השדה הגלובלי.

בלי טובות הוא ספר חובה למנהלים צעירים כוותיקים בעסקים, בארגונים חברתיים ובמוסדות ציבוריים; ליזמים עסקיים וחברתיים, למשקיעים ולכל מי שתהליכי שינוי כלכלי-חברתי הם בראש מעייניו.

ד"ר טליה אהרוני היא מרצה בבית הספר לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב ובבית הספר למשפטים במכללה למינהל. כמייסדת ארגון "מעלה" לאחריות תאגידית (1998) הובילה אהרוני את הטמעת רעיון האחריות התאגידית בסדר היום של המגזר העסקי וביססה אותו כמקצוע ניהולי. אהרוני, ממייסדות האגודה האקדמית לחקר אחריות תאגידית וקיימות, היא ממנהיגות התחום בישראל ובעולם.