246 עמודים
13.7×21 ס"מ

בפני עצמן

קריאות פמיניסטיות בספרות חז"ל

89.00

ספרות חז"ל נכתבה על ידי גברים והיא עוסקת לרוב בהם. הנשים מופיעות בה בתפקידים משניים – אשת איש, אם או בת – ולא כמשתתפות פעילות. ההתייחסות לנשים משועבדת תמיד לנקודת המבט הפטריארכלית של יוצרי ספרות זו. קריאה בספרות חז"ל מפרספקטיבות מגדריות ופמיניסטיות מעניקה לנו הזדמנויות מרתקות להבנת גמישותו של מעשה הייצוג המגדרי, קוצר ידו ועוצמתו. בהנחה שזהויות מגדריות הן במידה רבה תוצרים תרבותיים, ובהנחה שהן נלמדות במקום כלשהו, קוראת המחברת באגדה כאתר שבו מתכונן, בין השאר, ידע מגדרי.

ה"סעודה" המוגשת כאן מאפשרת לקורא לעמוד על פוריותה של הפרספקטיבה המגדרית ועל תרומתה לקריאת טקסטים יהודיים קלאסיים. הדיונים מדגימים היבטים שונים של ייצוג אשר משתברים מבעד לקליידוסקופ המגדרי: גוף, תשוקה, יחסים בין המינים, הולדה, ניצול של פרצות במערכת הפטריארכלית, הקול הנשי כמייצג אמיתות מוכחשות, גבוליות מגדרית, מיתוס נשי, מגדר בין בבל לארץ ישראל ועוד.

"לפנינו ניתוח רגיש, אמיץ, מעמיק ולעתים פרובוקטיבי של מסורות מדרשיות, המשלב בהן, מעשה אמן, התבוננות מבית מדרשו של חקר התרבות בן זמננו. החיבור מפגין מודעות ובקיאות רבה בשני התחומים שהוא משלב – חקר ספרות חז"ל מזה וחקר המגדר המודרני והפוסט-מודרני מזה. הצירוף המוצע כאן בין שני עולמות תרבותיים ומחקריים מוכיח עד כמה עשויה ההגות של המאות ה-20 וה-21 להעשיר את הקריאה בספרות חז"ל, עד כמה פורייה ספרות זו כשדה מחקר ויישום של תיאוריות תרבות ומגדר".

(פרופ' ורד נעם, המגמה לתלמוד וספרות העת העתיקה, אוניברסיטת תל אביב)

ד"ר ענבר רווה היא חוקרת ומורה שעוסקת בספרות העברית לדורותיה ומתמחה באגדת חז"ל; מלמדת במוסדות להשכלה גבוהה ומבקרת ספרות. ספרה "מעט מהרבה: מעשי חכמים: מבנים ספרותיים ותפיסת עולם" ראה אור בסדרה "מסה קריטית", אוניברסיטת בן-גוריון והוצאת דביר, 2008.