500 עמודים

דיו כתובה על נייר מחוק

94.00

מהם העקרונות החינוכיים והפילוסופיים שראוי לפעול לאורם במציאות רוויית קונפליקטים? כיצד מיוצג הסכסוך היהודי-ערבי בתוכניות לימודים ובספרי לימוד בישראל? מהו הקשר בין הפרדיגמות החינוכיות הדומיננטיות בישראל לבין ההתייחסות הדלילה לסכסוך זה בבתי הספר? כיצד ההפרדה הכמעט מוחלטת בין יהודים לערבים במרחב הציבורי בישראל מעצבת את הנתק ביניהם גם במרחב החינוכי? אילו נקודות מגע חינוכיות מתקיימות למרות זאת בין שתי קבוצות אלה ובין השפה העברית לשפה הערבית? מהם מאפייניה הייחודיים של הוראת השפה הערבית בבתי הספר ומנין הם נובעים? מהי נקודת המבט של ילדים על הסכסוך? באיזו מידה מפגשים קבוצתיים בין יהודים לערבים עשויים לשנות תפיסות עומק של משתתפיהם?

מטרתה של אסופת המאמרים דיו כתובה על נייר מחוק היא לחקור את הזיקות המגוונות והחמקמקות שמתקיימות בין החינוך בישראל לבין הסכסוך היהודי-ערבי, ולשרטט תמונת מצב עדכנית לגביהן. חלק ממאמרי הספר הם אמפיריים, ואילו אחרים מציעים מבט תיאורטי יותר; חלקם מתמקדים במקרה מבחן קונקרטי, ואחרים מתארים תמונה רחבה או מציעים סינתזה ביקורתית של מושא המחקר. רבים מהם מציירים תמונה קודרת של פני הדברים, הן בעבר והן בהווה, וראייה פסימית ביחס להתפתחויות העתידיות. עם זאת, המחקרים המוצעים כאן מגלמים גם תקווה לשינוי – בין אם דרך אזכורים של נקודות אור זעירות שעשויות להזניק אותנו למציאות אחרת, ובין אם באמצעות מבט מפוכח על המציאות שמהווה שלב ראשון, הכרחי, בדרך לתיקונה.

 

העורכים:

ד"ר אמנון יובל הוא היסטוריון המתמחה בתקופת המהפכה הצרפתית, וכן חוקר של נקודות מפגש בין חינוך לפוליטיקה; משמש כראש תוכנית התואר השני בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית במכללת סמינר הקיבוצים.

ד"ר דפנה יצחקי היא בלשנית ומרצה במחלקה לאנגלית במכללת סמינר הקיבוצים. מחקרה עוסק ברב-לשוניות ורב-תרבותיות בחינוך ובהוראה בהקשרי קונפליקט; לאחרונה מתמקדת ביישום הדגם הצפון-אירי של לימוד משותף בישראל.

 

                                                                         תוכן העניינים

תודות / 7

הקדמה אמנון יובל, דפנה יצחקי / 9

שער 1 נקודות פתיחה

הפרדה, הכחדה, הכחשה: נפקדותו הנוכחת של הסכסוך היהודי־ערבי מהחינוך בישראל אמנון יובל / 33

'הן עם לבדד ישכון?': נקודות מגע במציאות חינוכית של הפרדה דפנה יצחקי / 105

שער 2 תוכניות לימודים וספרי לימוד בחינוך הממלכתי

דימויה הקפוא של מלחמת ששת הימים במרחב החינוך ההיסטורי הישראלי אסתר יוגב / 143

אוריינטליסטי, מונוליתי ומצומצם: ייצוג האסלאם בספרי הלימוד הישראליים בהיסטוריה יוסרי ח'יזראן ונג'ואן סעאדה / 183

'אין פוליטיקה, אין כיבוש, אין פלסטינים, אין עולם, אין מציאות': הסכסוך היהודי־ערבי בתוכנית הלימודים בספרות
אסתי אדיבי־שושן / 227

שער 3 מפגשים ונקודות מבט

מפגשי יהודים־פלסטינים בישראל כמחוללי מודעות: מדינה יהודית ויחסי רוב־מיעוט מנקודת מבטם של המשתתפים היהודים
יפתח רון / 259

לימוד משותף משני עברי החומה: בתי ספר יהודיים וערביים נפגשים ללמידה בעיר מעורבת שני פייס / 287

פוליטיקה משלהם: עיצוב עמדתם הפוליטית של ילדים יהודים ארץ־ישראלים בנושא מלחמה ושלום בתקופת המנדט הבריטי
זהבית שנקולבסקי / 317

שער 4 לימודי ערבית בישראל

דוגמטיות ישנה ודוגמטיות חדשה בהוראת ערבית בישראל יאיר אור / 361

לימודי ערבית בבית הספר העברי: הרהורים על הפוליטי ועל הצורך לעסוק בו יונתן מנדל וגל קרמרסקי / 391

שער 5 הנכחת הסכסוך בקורסים אקדמיים

הסכסוך היהודי־ערבי וסטריאוטיפ 'הפרימיטיבי' בחברה הישראלית רחל קואסטל / 421

זה מתחיל ונגמר בשייח' מוניס: סיפורו של קורס בתוכנית להכשרת מורים ומורות זהבה סמוחה־ברקני / 445

אחרית דבר פעילות חינוכית במציאות רווית קונפליקטים: מבט תיאורטי ומעשי רמי גודוביץ / 459

על הכותבות והכותבים / 483