דפוסי תכנון

דירה, בניין, שכונה, מרכז, עיר, מטרופולין, מדינה

89.00

תכנון הוא שדה-פעולה פוליטי-חברתי אשר עוסק באסדרה וחלוקת משאבים, בארגון ויצוב העיר; יש לו השפעה מרחיקת לכת על חייהם של אנשים. תחום התכנון מבוסס על מסגרות חשיבה יצירתיות התורמות להיווצרותן של דפוסי פעולה תכנוניים-חזרתיים. מסגרות החשיבה והפעולה הללו מתגבשות, לעיתים קרובות, על בסיס ידע חלקי, בתנאים של אי ודאות; לכן מדובר בשדה-פעולה שבו השמטות, הערכות שגויות, הן אינהרנטיות. בשל כך הרפלקסיה סביב העשייה, במיוחד סביב דפוסי התכנון, היא הכרחית.

מהו דפוס התכנון, כיצד נוצר? מה ניתן ללמוד מדפוסי תכנון על מוסד התכנון ועלינו כחברה? האם יש מקום לשכלל דפוסי תכנון נהוגים, ואם כן – מי יכול להוביל שינוי זה? סוגיות אלה עומדות במרכז הספר הממוקם בצומת שבין תיאוריה ופרקטיקה, בין ידע לפעולה. אסופת המאמרים בספר, שגובשו כמחקרים במעבדה לתכנון ועיצוב עירוני, מציגים את דפוסי התכנון המשפיעים ביותר על הסביבה העירונית בישראל של תחילת המאה ה-21.

עורכת הספר טלי חתוקה, היא פרופסור חבר וראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב (LCUD), פרסמה ספרים ומאמרים רבים בתחום לימודי עיר ותכנון; עורכת את כתב העת האינטרנטי "אורבנולוגיה". מבין ספריה: "רגעי תיקון – אלימות פוליטית, ארכיטקטורה והמרחב העירוני בתל אביב"; "המפעל – על ארכיטקטורה ותעשייה בארגמן, יבנה""; The Design of Protest.

תוכן עניינים

פתח דבר

דפוסי תכנון| על הזיקה בין ידע, פעולה ושינויטלי חתוקה

דירה| שכפול יחידת המגורים עבור 'משפחת ישראלי', רוני בר

בניין| ניכוס כתהליך מעצב מרחב, יואב זילברדיק

שכונה| 'המרחב הלעומתי', בידול וריחוק בערים מעורבות, הילה לוטן

מרכז| המרכז העירוני בערים החדשות כתבנית מפוצלת, מיכאל יעקובסון

עיר| ניתוק כמחולל תהליכי עיור, מירב בטט

מטרופולין| הגבול המוניציפלי כזירה של סתירות, חן רוזנק

מדינה| כשתשתית עירונית פוגשת רגולציה לאומית, כרמל חנני