318 עמודים
15.3×22.5 ס"מ

דרך אם

82.00

הקולות הרבים והעזים הנארגים באסופת מאמרים ייחודית זו (פרי כתיבתם של חוקרים מישראל ומהעולם) טוענים שאימהות, אשר עומדת במוקד כמה חברות כיום ובהיסטוריה, יכולה לשמש בסיס להיגיון אנושי אלטרנטיבי, לסדר חברתי-פוליטי חדש, למערכת ערכים אחרת ולשחרור האימהות עצמן. האם, אשר נותנת לילדיה בתגובה לצרכיהם, מציעה מודל כלכלי אחר לחלוקת טובין.

ספר זה אינו מציג אוטופיה אלא מהלך אפשרי להתפתחות שונה של העולם מהמקובל במערב: במקום קפיטליזם – כלכלת הנתינה וכלכלת הקיום; במקום טרנס-הומניזם – הטבע וכל ברואיו; במקום אינדיבידואליזם – קהילה; במקום יחסי כוח – איזון ואחריות; במקום מדינה – מקומיות; במקום מונותיאיזם – רוחניות; במקום פמיניזם של שוויון – פמיניזם טרנספורמטיבי. אותותיה של התפתחות זו ניכרים בכל מקום: בעידן החדש, בקיבוצים העירוניים, בתנועת אוקיופיי, בתנועות אימהות.

מוראותיה של אימהות שנכשלה אינם מוכחשים כאן, ולכן החלק הראשון של הספר סוקר כמה מהם, כולל דיון בניצול מיני של אם את ביתהּ. מתוך ראיית כשליהם של הקפיטליזם, המדינה, הנאורות, הפטריארכיה ואף הפמיניזם במערב, מציג החלק השני אלטרנטיבות שמחוץ למסגרת הפטריארכלית, למשל: כלכלת הנתינה של האם כדגם כלכלי וכהיגיון אנושי; חברה מטריארכאלית – שוויונית, חופשית ומאוזנת; כלכלת קיום ונתינה במקום חליפין וצבירה; מושג האימהותיות במורשת האפריקאית; אומנות הוונוס אשר בה האם היא אייקון תרבותי ורוחני מרכזי. תפיסה כזו מתמודדת עם הבריחה מהאם או מהאימהות (לקריירה למשל) אשר רווחת במערב. האפשרויות לממש את החשיבה מחדש על אימהות ואימהיות – ובכלל זה הקמת קהילות מקומיות, רפואה ושלום – מוצגות בחלק החותם את הספר.

ד"ר אראלה שדמי היא אקטיביסטית למען נשים, שלום, מזרחים ושינוי חברתי; חוקרת נשים ופמיניזם. הייתה ראש התוכנית ללימודי נשים במכללת בית ברל. הקימה, יחד עם אחרות, את "קול האישה" – מרכז פמיניסטי בירושלים, ואת תנועת השלום "האם החמישית". פועלת כיום להגברה הנראות ולפיתוח של קהילות אקולוגיות-מטריארכליות. שדמי היא קרימינולוגית המתמחה בניתוח ביקורתי של משטרה ושיטור.

תוכן העניינים

מבוא: אימהות – בין תוהו, כשלים, קסם וחזון / אראלה שדמי

שער ראשון – אימהות בפטריארכיה

פרק 1 – אימהות בחברה פטריארכלית / מארים אירן טזי-פרווה
פרק 2 – לימבו / אנה אנונימה
פרק 3 – בין אמנו מריה ואמנו אל-ע'ולה: הרהורים על אִמָּהוּת מתוחה! / הוניידה ע'אנם
פרק 4 – בית אימהות / שולה קשת
פרק 5 – מספרטה לבית האם / ברברה אליס מאן

שער שני – דרך האם: אימהות מחוץ לפטריארכיה

פרק 6 – הענקת מתנות וחליפין: זהויות מגדריות וכלכלה מבוססת מגדר / ג'נביב ווהן
פרק 7 – חברות מטריארכליות ולימודים מטריארכליים מודרניים / היידה גוטנר-אבנדרות'
פרק 8 – כלכלה מקומית ותרבות של קיום / ורוניקה תומפסן-ברנהולט
פרק 9 – אימהותיות (Motherism) / קתרין אצ'ולונו
פרק 10 – הפתעה אלוהית. הצד הנשי של אלוהים / אנין ון דר מיור

שער שלישי – אימהיות כאלטרנטיבה: יישומים ואפשרויות 

פרק 11 – הדרך לקראת חברה מטריארכלית / היידה גוטנר-אבנדרות'
פרק 12 – נאשירה: בנייה של חברה מטריארכלית חדשה בקולומביה / אנג'לה דולמטש
פרק 13 – פגודה: מקדש אהבה 1977 – התנסות במטריארכיה / לין דניאלס
פרק 14 – ריפוי מטריארכאלי / ססיל קלר
פרק 15 – חברה של שלום היא אפשרית – בישראל/פלשתין / אראלה שדמי