אמוץ גלעדי
עריכה מדעית: שלמה זנד

119 עמודים 1br3.5×21 ס"מ

הדינמיקה של הקפיטליזם

72.00

פרנן ברודל (1902-1985) נחשב לאחד מחשובי ההיסטוריונים במאה ה-20. ברודל אחראי על כתיבת המודל ההיסטוריוגרפי הטוטלי ("ציוויליזציה חומרית, כלכלה וקפיטליזם"), ובמשך רבע מאה עמד בראש אחת האסכולות ההיסטוריוגרפיות המשפיעות ביותר בעולם (אסכולת ה"אנל"), אשר הוקמה באוניברסיטת שטרסבורג, בשנת 1929, על ידי ההיסטוריונים מרק בלוך ולוסיין פבר, סביב כתב העת "אנל".
אסכולת ה"אנל" קראה תגר על גישתה ההיסטוריוגרפית של האסכולה הפוזיטיביסטית, אשר העמידה את היחיד יוצא הדופן במרכז החקירה ההיסטורית. אנשי ה"אנל" סברו שהקבוצה באמצעות מוסדותיה הריבודיים, הכלכליים והתרבותיים, ואף הפסיכולוגיים היא הכוח המניע את ההשתנות ההיסטורית, ולפיכך שומה על ההיסטוריון להעתיק את תשומת לבו מהיסטוריה אירועית, פוליטית-צבאית, של יחידים, להיסטוריה חברתית, כלכלית, חומרית ומנטלית, של קבוצות רחבות הנלמדות בממדי זמן וחלל רחבים.

בשנת 1950 החל ברודל להכין את פרויקט המחקר הטוטלי-גלובלי החדש שלו, שהוגדר במקור כ"ציוויליזציה חומרית וקפיטליזם". כוונתו הייתה לבחון בפרספקטיבה גלובלית את תהליך עלייתן ושקיעתן של מערכות-על כלכליות, על רקע הניגוד הפנימי הקיים בתוכן בין סטרוקטורות אוטרקיות בולמות, לבין קוניונקטורות קפיטליסטיות מאיצות.
הספר הנוכחי, הדינמיקה של הקפיטליזם (1977) אשר מבוסס על הרצאות שנשא ברודל באוניברסיטת ג'ון הופקינס בארצות הברית משמש מבוא כללי לספר "ציוויליזציה חומרית, כלכלה וקפיטליזם", שראה אור שנתיים מאוחר יותר. בסדרת הרצאות זו, שהורכבה משלושה חלקים, הציג ברודל את המבנה הכולל של יצירתו, ובאמצעותה את גישתו המגובשת לחקר טוטלי של מערכות סוציו-כלכליות גלובליות.
חלקו הראשון של הספר מסביר את מהותה של "ציוויליזציה חומרית"; בחלק השני עוסק ברודל ב"כלכלת שוק" וב"כלכלה קפיטליסטית", והחלק השלישי מוקדש לניתוח אופן ההשתנות בזמן של מערכות הכלכלה-עולם. ספר זה הוא אפוא בבחינת סיכום וסינתזה של שלושים שנות מחקר על טבע התפתחות החברה הטוטלית-גלובלית, ועל מקומה ותפקידה של הכלכלה הקפיטליסטית בעידן הקדם-תעשייתי.

לספר מצורפת הקדמה על ברודל מאת ד"ר עוזי אלידע מאוניברסיטת חיפה.