תרגום: תמי אילון-אורטל

225 עמודים
13.5×21 ס"מ

ההקשר החברתי של התנהגות אלימה

מחקר אנתרופולוגי-חברתי על עיירת עולים בישראל

72.00

ספרו של עמנואל מרקס דן באחד מסוגי האלימות הנפוצים ביותר: האלימות שמפעיל כל אחד מאתנו כדי להשיג מטרות חברתיות רצויות. זו אלימות שאדם נוקט בה בשיקול דעת ובמתינות, בידיעה ברורה שההצלחה לא מובטחת ושיש בה סיכון. מרקס אסף את החומר הנתון בספר זה בשתי שנות עבודת שדה בעיירת פיתוח גלילית. ההקשר החברתי של התנהגות אלימה ראה אור לראשונה באנגלית (בהוצאת ראוטלג׳ וקיגן פול) בשנת 1976; הוא נבחר על ידי ראוטלג' היוקרתית לאחד ממאה ספרי האנתרופולוגיה החשובים. לכבוד בחירה זו הוא הודפס שנית בשנת 2004.

״תופעות האלימות המתועדות במחקר על העיירה 'גלילה' הן פועל יוצא של נסיבות הקיום של בניה אשר מבקשים באמצעותה להיטיב את מצבם הכלכלי והחברתי ולשפר את תנאי חייהם. למעשה, הנקיטה באלימות איננה יותר מאשר אמצעי ידוע ואף מקובל לניהול משא ומתן עם הסביבה. כך, למשל, במאזן הכוח שבין הפרט חסר הישע לבין הפקידות המתנכרת והמתנערת הפועלת בשם וברשות השלטונות, האזרח-תושב לומד חוקי משחק חדשים שיאפשרו לו לשטוח את טענותיו במעשים שיותירו רושם תחת מילים שתש כוחן. באופן הזה כופה נטול הכוח על שותפיו למשא ומתן כללי התמקחות שונים מאלה הדוחקים אותו לפינה. גם לנוכח אין אונים ביחסים עם קרובים ושארים מפנים תושבים אלימות מתריעה ומפצירה המבקשת להוציאם ממבוי סתום של דחייה ותסכול, תוך כדי חשיפת מצוקתם וקריאה לעזרה בהקלתה״.

חיים חזן, מתוך ההקדמה לספר

עמנואל מרקס הוא פרופסור אמריטוס לאנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת תל אביב; פרסם ספרים ומאמרים על בדווים בנגב ובדרום סיני, מחנות פליטים פלסטיניים בגדה המערבית וברצועת עזה, ועיירת עולים בגליל. לאחרונה הוא חוקר את תולדות גרמניה הנאצית בשנים 1938-1941. עמית כבוד באגודה האנתרופולוגית הבריטית וחתן פרס ישראל.

לספר מצורפת הקדמה מאת מקס גלקמן, לצד הקדמה למהדורה העברית מאת פרופ' חיים חזן.