270 עמודים
13.5×21 ס"מ

הזמן של הפוסט

לאומיות והפוליטיקה של הידע בישראל

84.00

הספר הזמן של ה'פוסט': לאומיות והפוליטיקה של הידע בישראל עוסק בלאומיות היהודית והישראלית במדינת ישראל, בשיח האינטלקטואלי והציבורי המעבד לאומיות זו, ובזרמים החדשים והביקורתיים אשר ב"זמן של הפוסט" מבקרים את הלאומיות הזאת. הספר דן בשאלות מה וכיצד אנו יודעים על "הלאום שלנו"? כיצד נוצר הידע על ה"אנחנו" הקולקטיבי, מה מקורותיו, תולדותיו ואף הטיותיו של ידע זה? מה הוא מגלה ומה הוא מסתיר? את מי הוא משרת ואת מי הוא מקפח?

בספר ארבעה פרקים. הפרק הראשון עוסק באופן שבו כתיבת ההיסטוריה הדומיננטית "ממציאה" את הישות הלאומית ותולדותיה – "העם היהודי" – ובאופן שבו ההיסטוריה החדשה פורמת את הנרטיב ההיסטורי הזה. הפרק השני בוחן כיצד המחקר הסוציולוגי הממסדי משקף את התפיסה הרווחת של ישות לאומית מלוכדת ומגובשת סביב זהות נתונה – "החברה הישראלית" – וכיצד הסוציולוגיה הביקורתית מערערת תפיסה זו. הפרק השלישי עוסק בפילוסופיה של הידע בישראל, ובוחן את המחלוקת באקדמיה הישראלית ביחס לשאלה אם הידע מבוסס על שיטה מדעית מוחלטת נטולת הקשר או על שיטה פרשנית ויחסית להקשרה. הפרק החותם את הספר עוסק בתרבות הפוליטית בישראל ומתמקד באופן שבו שיח הזהות מגדיר את היחס בין לאום ומדינה ובין קהילה לאזרחות, תוך כדי מתח מתעצם בין הגישה הלאומית המקובלת והגישה הניאו-לאומית האתנו-דתית לבין הגישה החלופית הפוסט-לאומית, אשר הנה חוקתית ואזרחנית.

אורי רם מבצע בספר זה ניתוח המשלב סוציולוגיה של הידע עם סוציולוגיה של הפוליטיקה. מתוך נקודת מבט ביקורתית על החברה בישראל ועל תודעתה העצמית, הוא מספק מעין "מפת דרכים" המבהירה את כיווני ההתפתחות של החברה ואת החלופות האפשריות לעתידה.

ד"ר אורי רם הוא מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. ספרו הקודם "הגלובליזציה של ישראל: מק'וורלד בתל אביב, ג'יהאד בירושלים" (2005) ראה אור בהוצאת רסלינג. בין ספריו: "החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים" (עורך, ברירות 1993); The Changing Agenda of Israeli Sociology: Theory, Ideology and Identity (SUNY Press 1995). עורך שותף בספרים:Israelis in Conflict: Hegemonies, Challenges and Identities (Sussex Acadmic Press 2004); "שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי" (עם עובד, ון ליר 2004); "אי-שוויון" (הוצאת אוניברסיטת בן גוריון 2006).