אבנר להב
עריכה מדעית והקדמה: ז'יזל ספירו

 

137 עמודים
13.5×21 ס"מ

הטוטמיזם היום

72.00

הטוטמיזם היום (1962) של קלוד לוי-שטראוס מציג בצורה מעוררת השתאות פולמוס עקרוני עם התיאוריות השונות על אודות הטוטמיזם, מן התפיסה ההתפתחותית של המאה ה-19, שראתה בחברות ה"פרימיטיביות" שרידים מן העבר המהווים שלב בהתפתחות המוליכה אל התרבות המערבית, ועד הפונקציונליזם. תיאוריות אלו לוקות בנטורליזם ובפסיכולוגיזם ומתבססות על הניגוד שבין טבע לבין תרבות, על סמך הדעה הקדומה שהפער בין העמים ה"פרימיטיביים" לבין ה"ציוויליזציה" המערבית בלתי ניתן לגישור, במיוחד על סמך הצורך להבדיל באופן מובהק בין הדתות ה"פרימיטיביות" לבין המונותאיסטיות.

הספר מעיד על מעבר מחקירת התבניות שבתשתית היחסים והמוסדות החברתיים לניתוח עקרונות ההבנה. בבואו לחקור את תופעת ה"טוטמיזם", שהעסיקה דורות של אנתרופולוגים, מרחיב לוי-שטראוס את טווח היישום של שיטתו החדשה ל"חשיבה הפראית" באופן כללי. מעבר לעניין שיש בו מבחינת האנתרופולוגיה התרבותית והדתית, כמו גם מבחינת תולדות האנתרופולוגיה, הטוטמיזם היום הוא קודם כול דוגמה למתודולוגיה החייבת לשמש בסיס לכל הכשרה מדעית, שכן באמצעות תולדות הטעויות שעשו קודמיו בניסיונם להסביר את תופעת הטוטמיזם, מצביע לוי-שטראוס על כל הדעות הקדומות והמלכודות המסכנות בדרך כלל את מדעי האדם.

קלוד לוי-שטראוס (נולד 1908) נמנה עם אבות התיאוריה הסטרוקטורליסטית במאה ה-20 ונחשב לאחד מחשובי האנתרופולוגים בימינו. בין ספריו החשובים "תבניות היסוד של יחסי השארות" (1949), "ארצות טרופיות נוגות" (1955) ו"אנתרופולגיה סטרוקטורלית" (1958).

לספר מצורפת הקדמה של ד"ר ז'יזל ספירו מה-CNRS בפריז.