400 עמודים

הייעוץ החינוכי כיום

פרקי עיון ומעשה

94.00

ספר זה נועד להרחיב, להעמיק ולעדכן את הידע התיאורטי והיישומי של היועצים החינוכיים; הוא מורכב ממגוון פרקים שחיברו חוקרים ויועצים בכירים בתחום הייעוץ החינוכי. חלקו הראשון של הספר מוקדש לייעוץ חינוכי בעת משבר, ובו פרקים העוסקים במותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים; בהתאמת הייעוץ החינוכי לאבל בתוך תרבות מסוימת; בתמיכה מקוונת וטלפונית בהתמודדות עם אובדן; בתנאים שבהם הדתיוּת מסייעת לצמיחה. חלקו השני מוקדש לייעוץ חינוכי לאוכלוסיות מיוחדות, ובו פרקים המתמקדים בקידום של תפקוד לימודי, רגשי וחברתי; בעמדות מורים ותלמידים לתלמידים עם ליקויי קשב; בתפיסת מקומו ותפקידו של היועץ החינוכי; בסבים המתמודדים עם נכדים בעלי צרכים מיוחדים; בגורמי סיכון של בני קהילת הלהט"ב. חלקו השלישי מתמקד בדרכי ההתערבות העומדות לרשותו של היועץ, ובו פרקים הדנים בזיהוי תלמידים ממשפחה משולבת ובטיפול בהם; בתפקידם של יועצים חינוכיים בהבניית זהות; במקומו של הייעוץ החינוכי בתהליכי חיפוש משמעות בעולם משתנה; בהתמודדות עם בריונות במרחב הפיזי ובשימוש בתיאוריית ההתקשרות בעבודתו הטיפולית של היועץ החינוכי.

ספר זה נועד לשמש כלי עזר המשגתי ויישומי ליועצים בשטח ולסטודנטים בחוגים לייעוץ במכללות ובאוניברסיטאות. תפקידי היועצים מגוונים מאוד, ולכן פרקי הספר נוגעים רק בכמה מהתכנים החשובים ליועצים.

העורכים:

ד"ר חלי בולס היא מרצה בכירה בחוג ליעוץ חינוכי בבית ספר לחינוך במכללה למנהל.

פרופ' שלמה קניאל הוא מרצה במכללת תלפיות ובמרכז האקדמי למשפט ועסקים; שימש מרצה וחוקר באוניברסיטת בר-אילן.

ד"ר רונית שלו היא מרצה וראש החוג לייעוץ חינוכי במכללה למנהל, מרצה במכללת עמק יזרעאל ומרכז שילוב.