263 עמודים
15×22.5 ס"מ

הילכו שניים יחדיו?

רפואה משלימה-אלטרנטיבית ורפואה קונבנציונלית בישראל

84.00

אי אפשר שלא להתרשם מהעלייה המהירה בשנים האחרונות של מספר המטופלים ברפואה אלטרנטיבית ומשלימה במדינות המערב, כמו גם בישראל. מרשים לא פחות מספרם ההולך וגדל של רופאים ומטפלים ממקצועות בריאות אחרים, אשר גם הם משתמשים בשיטות טיפול אלטרנטיביות ואף מפנים חולים לקבלת טיפולים מהסוג הזה. תהליכים אלה מערערים את ההגמוניה המוחלטת של מקצוע הרפואה אשר מנסה בכל האמצעים לשמר את מעמדו הדומיננטי. מטרתו של הספר לחקור את סוגי הדו-קיום שצמחו בישראל בין רפואה קונבנציונלית לרפואה אלטרנטיבית ולהבין את הדילמות ואת מערכות היחסים הפרופסיונליות של מטפלים בעקבות השקפותיהם המגוונות ביחס לשיטות הטיפול.

הספר מציג תוצאות של מחקר שארך למעלה מעשור, אשר במהלכו נערכו 103 ראיונות עומק עם 87 רופאים, אחיות, מיילדות ורופאי משפחה המשלבים רפואה אלטרנטיבית עם רפואה קונבנציונלית במסגרת הטיפול היומיומי. כמו כן רואיינו 16 קובעי מדיניות במערכת הבריאות בארץ, כדי ללמוד את עמדותיהם ביחס לרפואה המשולבת. ניתוח הנתונים מוצג על רקע מבנה המוסדות שעוסקים בשירותי בריאות: קופות החולים, משרד הבריאות, הפרופסיה הרפואית על ארגוניה השונים, קבוצות צרכנים, קבוצות של מטפלים אלטרנטיביים וקבוצות אחרות המעורבות במתן טיפול רפואי בארץ. תרומתו של הספר בניסיונו להבהיר תהליכי התמודדות עם הכפילות האפיסטומולוגית הנובעת מהדו-קיום של הרפואה הקונבנציונלית והרפואה האלטרנטיבית, בייחוד כאשר אנשי מקצוע עובדים בעת ובעונה אחת בשתי השיטות.

יהודית ט' שובל היא בעלת תואר דוקטור בסוציולוגיה מאוניברסיטת הרווארד. פרופסור אמריטה של האוניברסיטה העברית בירושלים, בקתדרה לסוציולוגיה של הבריאות, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובבית הספר לבריאות הציבור. כלת פרס ישראל במדעי החברה. ספרה הראשון, Immigrants on the Threshold, ראה אור בשנת 1963 וזכה להוצאה מחודשת בשנת 2006, כאשר הוגדר כ"קלאסיקה של שנות ה-60".

אמה אברבוך היא בעלת תואר דוקטור בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עובדת במשרד הבריאות בפיתוח מדיניות ביחס להתמודדות עם אי-שוויון בבריאות; מלמדת סוציולוגיה של הבריאות בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית והדסה.