תרגום: יונתן גור
עריכת תרגום: אבנר להב

66 עמודים
13.5×21 ס"מ

המיתוס הנאצי

52.00

אזל במלאי

המסה המיתוס הנאצי אינה עבודה של היסטוריונים, אלא של שניים מן ההוגים הצרפתיים הבולטים של זמננו, אשר מבקשים לבחון באופן פילוסופי את הבניית המיתוס המודרני והמיתוס הנאצי. עניינה של מסה זו בהווה ולא בעבר.
המחברים תוהים על ייחודו של הנאציזם, כלומר על ייחודו של המיתוס הנאצי. לטענתם, המיתוס הנאצי אינו בבחינת חזרה אל המיתולוגיה הנורדית, אלא עצם הבנייה של השקפת עולם בעלת היגיון פנימי; מה שייחד את התפתחות המיתוס הנאצי היה המחסור בזהות – בסובייקט-גרמניה – עבור הגרמנים מאז המאה-18. מתוך הצורך הכפייתי לבסס זהות על הזדהות, סירבו הגרמנים לחקות את החיקוי, כלומר לחקות את האופן שבו הצרפתים ושאר האירופים חיקו את המודל היווני הקלאסי של הלוגוס. את האלטרנטיבה שלהם מצאו הגרמנים ביוון האחרת – יוון המיסטית-רומנטית של המיתוס.
חלק נכבד ממסתם של לקו-לברת וננסי מוקדש לניתוח של שני טקסטים מכוננים במסורת הנאצית: "המיתוס של המאה ה-20" של רוזנברג ו"מיין קמפף" של אדולף היטלר. הם בוחנים בדקדקנות את האופן שבו שני ספרים אלו בונים את המיתוס הנאצי כמיתוס שהוא הכוח היוצר את עצמו, של העוצמה הראשיתית של הטיפוס; כלומר שהגזע מהווה את הטיפוס, המקור שעליו מושתת המיתוס עבור הסובייקט הבורא את עצמו. היהודי, בהקשר זה, הוא האנטי-טיפוס, ואולי גם האנטי-מיתוס בה"א הידיעה.
מסה זו מהווה כתב הזהרה המופנה למערב הדמוקרטי-מודרני "החשוף לסכנה של אי-יכולת להבחין בהגעתה או בשובה של תופעת הנאציזם שקיומה לא היה תלוי בתאונה היסטורית". לא הייתה זו תאונה, אלא התפתחות הגיונית והרת אסון של המטאפיזיקה המערבית אשר הציבה את הסובייקט המכונן-עצמו כמהות טוטלית.

פיליפ לקו-לברת (נולד ב-1940) הוא מחוקרי הספרות והתרבות החשובים בצרפת של זמננו. ידוע בקרבתו למשנתו של דרידה. פעל יחד עם ננסי ב"המרכז למחקר פילוסופי על הפוליטי" ב"אקול נורמל סופרייר". התפרסם הודות לעבודתו על הקשר שבין היידגר ובין הנאציזם, לצד הבחינה מחדש של השירה הרומנטית ביחס לאידיאולוגיה הנאצית.

ז'אן-לוק ננסי (נולד ב-1940) הוא מחשובי הפילוסופים הצרפתיים של זמננו. הושפע עמוקות מן המחשבה של בטאיי, היידגר ובמיוחד דרידה, כאשר הוא דוחף את המושג "דקונסטרוקציה" לעבר גיבוש מחדש של תיאוריה פוליטית. התפרסם במיוחד לאחר פרסום ספרו "הקהילה הלא-יצרנית" (1991). תמה מרכזית בעבודתו היא שאלת הקהילתיות בחברה העכשווית והבקשה לפעול באופן פוליטי-קהילתי מבלי להצטמצם לזהות סגורה ומדירה. שיתף פעולה עם לקו-לברת בספרים רבים.