283 עמודים
15.2×22.6 ס"מ

המתכננים

השיח התכנוני בישראל לאן?

99.00

מתכננים עוסקים בארגון המרחב באמצעות כלים מופשטים, אשר כוללים תוכניות בקני מידה שונים ומסמכי מדיניות המגדירים את הגיאוגרפיה של חלוקת המשאבים. בתהליכים אלו של הסדרה וארגון מרחבי יש השפעה מכרעת לשפה ולמונחים המקצועיים שבהם משתמשים אנשי המקצוע והשחקנים האחרים המעורבים בעשייה התכנונית – תושבים, יזמים וארגוני החברה האזרחית. באמצעות מונחים אלו מובחנות קטגוריות אשר מסייעות לפשט את המורכבות המרחבית ובסופו של דבר מאפשרות להבין ולקבל החלטות ביחס לארגונו.

אסופת מאמרים רפלקסיבית זו מציגה את המושגים המרכזיים המשפיעים על השיח והעשייה התכנונית בישראל כיום. זו מעין תמונת מצב המסייעת להבין היכן אנחנו עומדים ביחס למושגים המכוננים מאז קום המדינה, לבחון באיזו שפה אנחנו משוחחים ומבנים את המרחב שבו אנו חיים, תוך כדי המשך הדיאלוג בין התפיסה האוטופית לאנקדוטלית.

פסיפס המושגים אשר מובאים בספר מייצגים נקודות מוצא תיאורטיות שונות, ערכים ותפיסות עולם מתחרות, תוך כדי העלאת שאלות כמו: בידי מי הכוח להמשיג, לפעול? – מתכננים, פוליטיקאים, אזרחים, יזמים? חשיבותו של הדיון נובעת מעצם היותו רגע של השהיה, של בחינה של שפה, שיח וקודים פוליטיים וחברתיים המכוננים את המציאות המרחבית בישראל. בפסק זמן זה אנו מבקשות לעורר מחשבה ביחס למושגים המוצגים, כמו גם לתת את הדעת על המושגים החסרים, הנעדרים מהשיח. אלו גם אלו, המומשגים ואלו העתידים להיות מומשגים, עשויים לסייע לנו לקדם עיצוב מרחב צודק ואיכותי יותר.

ד"ר (אדריכלית) טלי חתוקה היא מייסדת וראש המעבדה לעיצוב עירוני. המעבדה היא גוף מחקר הפועל בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. מאז הקמתה, בשנת 2009, מעורבת המעבדה בפרויקטים המבקשים לאתגר, לשכלל ולעדכן את מאגרי הידע הקיימים בתחום התכנון בישראל ובעולם. בין ספריה: "רגעי תיקון" (רסלינג 2008), "המפעל" (רסלינג 2011); יחד עם חברי המעבדה כתבה את "שכונה-מדינה" (רסלינג 2012); ערכה יחד עם רחל קלוש את אסופת המאמרים "תרבות אדריכלית" (רסלינג 2005).

פרופסור טובי פנסטר מלמדת בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. פרסמה מאמרים, פרקים בספרים, ספרים ערוכים וכתבה ספרים על היחסים בין זהויות למרחב הבנוי בתיאוריה, מתודולוגיה ובפרקטיקה . מאז 2006 משמשת כראש המעבדה למחקרי תכנון סביבה וקהילה אשר מתמקדים בקונפליקטים של התחדשות עירונית, זיכרון ותכנון ועבודה עם קהילות. בין ספריה האחרונים: "של מי העיר הזאת?" (הקיבוץ מאוחד 2012), "זיכרון, השכחה ו[ה]בניית המרחב" (ערכה יחד עם חיים יעקובי ,2011). שימשה כראש תוכנית ללימודי נשים ומגדר (2007-2009), ראש המכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי (2011-2012). הוציאה לפועל את רעיון הקמת עמותת "במקום – מתכננים למען זכויות תכנון" והייתה היורי"ת הראשונה של העמותה (2000-2003).

תוכן עניינים

הקדמה: השפה התכנונית ככלי של כוח ודמיון – טלי חתוקה וטובי פנסטר

1. אוטופיה, טלי חתוקה
2. ביקורת, יוברט לו-יון
3. בנה ביתך, דקלה יזהר
4. הגירה, איריס לוין
5. החרגה, ארז צפדיה
6. התחדשות עירונית, אפרת איזנברג
7. טובת הציבור, תמי זנדברג
8. ידע, טובי פנסטר
9. ייצור נוף, זיוה קולודני
10. מדיניות תכנון, נילי ברוך
11. מתוכננים, חיים יעקובי ויונתן רוקם
12. נרטיב קרקעי, רוית חננאל
13. עסקה תכנונית, טליה מרגלית
14. קריטריונים, שירה גורלי
15. ריבוי ואחדות, יואב מאירי
16. רפורמה/ שדה, נתי מרום
17. שרשרת תכנון, ניקי דוידוב
18. תנועה, אריאל הנדל

אחרית דבר: תכנון, פתרון או בעיה? יוברט לו-יון