205 עמודים

השכלה גבוהה בקרב המיעוט הערבי בישראל

ייצוג, מיפוי, חסמים ואתגרים

84.00

סוגיית ייצוג הסגל האקדמי הערבי, קליטתו, העסקתו והשתלבותו במוסדות ההשכלה הגבוהה כמעט לא זכתה להתייחסות מחקרית. ספרם של נוהאד עלי ורימאא דעאס מציג את סוגיית ההשכלה הגבוהה של אזרחים ערבים באופן מקיף, תוך כדי הצגת נתונים עדכניים ביחס למצבם של סטודנטים, סגל אקדמי, סגל מנהלי, ועד מנהל ומועצת הנאמנים.

אחד האתגרים שספר זה בוחן הוא אתגר ייסוד אוניברסיטת מחקר ערבית בישראל. חלום זה ידע עלויות ומורדות: משלילתה המוחלטת של היוזמה על ידי שרי החינוך מהימין הפוליטי, עד להבנה ולקבלה, ואף לדחיפה מצד שרי חינוך מהשמאל הפוליטי. תוך כדי עיון במקורות איכותניים וכמותניים הספר דן במכשולים, ביתרונות ובאתגרים שכרוכים בהקמתה של אוניברסיטה ערבית.

הספר פותח בתיאור תיאורטי ומספרי של ההשכלה הגבוהה בקרב ערבים פלסטינים אזרחי מדינת ישראל. הוא מציג תמונה לוקלית וגלובלית של ההשכלה בקרב אוכלוסייה זו, תוך כדי התייחסות למכשולים המונעים ממנה להגשים את חלום ההשכלה בגבולות המדינה. הספר דן במניעים לצאת מגבולות המדינה במטרה לרכוש השכלה גבוהה, ומציג מיפוי של ההשכלה הגבוהה מעבר לגבולות הקו הירוק. הספר עוסק במחסומי הנגישות להשכלה גבוהה הניצבים בפני מיעוטים בעולם ובפני המיעוט הערבי בפרט. כמתבקש, הדיון כולל גם התייחסות מקיפה למעמד הנשים בעולם, והנשים הערביות בפרט.

ד"ר נוהאד עלי הוא סוציולוג. מומחה לפונדמנטליזם דתי-אסלאמי ויהודי בישראל; עוסק ביחסי רוב ומיעוט בישראל. נוהאד עלי הוא יו"ר המרכז לחקר רב-תרבותיות באקדמית גליל מערבי; יו"ר שותף לתחום "ערבים-יהודים-מדינה" במוסד שמואל נאמן בטכניון; מלמד באוניברסיטת חיפה. ספרו "בין עובדיה לעבדאללה" ראה אור ברסלינג (2013); בשנת 2018 ראה אור ספרו (בשיתוף עם מוחמד אלעטאונה) Islam in Israel: Muslim Communities in Non-Muslim States   Cambridge University) (Press.

ד"ר רימאא דעאס היא סטטיסטיקאית. מרצה וחוקרת בתחום מנהיגות חינוכית וסוציולוגיה במכללת אלקאסמי לחינוך. מחקריה מתמקדים במאפייני מנהלים ותוצאות בית ספריות; תרבות, חשיבה ותכנון אסטרטגי של מנהלים; מגדר והשתתפות פוליטית, והשכלה גבוה בקרב מיעוטים.