242 עמודים
15×21.1 ס"מ

השתלת אברים

חקיקה, פסיקה ומעשה

69.00

לאחר כשלושה עשורים של דיונים ומחלוקות בכנסת ובציבור הושלם באדר ב' תשס"ח הליך חקיקת חוק השתלת אברים, התשס"ח – 2008, וחוק מוות מוחי-נשימתי, התשס"ח – 2008. שני החוקים אמורים להסדיר את הליך השתלת אברים, להתגבר על המחסור המתמשך באברים להשתלה ובד בבד למנוע התפתחותן של תופעות שליליות הנוגדות את ערכיה של מדינת ישראל.

ספר זה מתמקד בהיבט המשפטי של הליך השתלת האברים בישראל. הוא מהווה סיכום מוער ומואר של ההתייחסות המשפטית הנוגעת לא רק למשפטנים ועורכי הדין, אלא גם לקהל ה"צרכנים" – כלומר תורמי האברים ובני משפחותיהם, החולים הממתינים לניתוחי ההשתלה ובני משפחותיהם. לפיכך, המחבר מנתח את החוק והוראותיו סעיף-סעיף כדי לאפשר לכל המבקש להתמצא בנבכי הוראותיו. כמו כן, לכל סעיף מתווסף סיכום הידע המשפטי המצטבר, וכן הערות והשגות בנוגע להיתכנות החוק והוראותיו בעתיד. זאת ועוד, בצד הניתוח המעשי מוצגת תמונה רחבה של הנושאים המהותיים המאפשרים לקורא לבחון את מכלול השיקולים שעמדו לעיני המחוקק עד לגיבוש נוסחו הסופי של החוק.

בין הנושאים הנידונים בספר: האיסור על סחר באברים להשתלה, היתכנותה של תרומת אברים אלטרואיסטית, מעמדו ותפקידיו של המרכז הלאומי להשתלות, סמכויות ועדות ההערכה האמונות על אישור הבקשה לתרומת אברים, הנהלים לנטילת אברים מן החי ומן המת, ובכלל זה תוקפם המשפטי של כרטיס אָדי וכרטיס "בלבבי". כמו כן נבחן בעין ביקורתית נוהל הקדימות שהונהג בקבלת אבר להשתלה.

מחבר הספר, ד"ר יוסי גרין, הוא מרצה בכיר בבית הספר למשפטים ועומד בראש המרכז למשפט ולרפואה במכללה האקדמית נתניה. גרין חיבר את הספרים הבאים: "משפט ורפואה: יחסי חולה- רופא"; "'פרו ורבו' בעידן המודרני: משפט והלכה"; ו"ההפריה החוץ גופית בראי ההסכמה". כמו כן פרסם מאמרים רבים בתחומים אלה.