263 עמודים >br> 13.5×21 ס"מ

התקשורת הפלסטינית ובניית אומה

מק"ט 643 קטגוריות , מאת:

69.00

ספרה של מרי תותרי עוסק בתפקיד התקשורת הפלסטינית בתהליך בניית האומהמאז תחילת תהליך אוסלו, תוך כדי התמקדות בשבע השנים הראשונות–מהקמת הרשות עד פרוץ האינתיפאדה השנייה. בתקופה זו התחייבה הרשות, דרך מוסדותיה התקשורתיים, לקדם את תהליך אוסלו ואת תהליך בניית האומה הפלסטינית, אך עם פרוץ האינתיפאדה השנייה היא זנחה את מחויבותה וגייסה את התקשורת למאבק נגד ישראל.

הספר מציג את מערכות התקשורת שהתפתחו באותה תקופה; הוא מנתח את המדיניות התקשורתית המוצהרת של הרשות ושל משרד ההסברה ביחס לתפקיד התקשורת הממלכתית והפרטית, ואת תפיסת מעצבי התקשורת, הממלכתית והפרטית, את תפקיד התקשורת בבניית האומה. כמו כן עוסק הספר במדיניות הרשות בפועל, תוך שימת דגש על השינויים שהתפתחו ביחסי הגומלין בין הרשות לבין התקשורת הפלסטינית במהלך כל תקופת אוסלו, גם לאחר האינתיפאדה השנייה. דרך הבנת תפקיד התקשורת הפלסטינית ותרומתה לתהליך בניית האומה ניתן להבין את אופיו של תהליך בניית האומה במהלך תקופת אוסלו.ייחודה של התקשורת הפלסטינית, במיוחד בתקופה שעד פרוץ האינתיפאדה, הוא בהיותה תקשורת בתקופת מעבר,תקופה המשלבת בתוכה שלב מאבק לשחרור ושלב עצמאות חלקי.

ד"ר מרי תותרי היא בוגרת החוג למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה; מכהנת כראשת החוג למדעי החברה באורנים–המכללה האקדמית לחינוך. תחומי המחקר שלה הם התקשורת הערבית ויחסי יהודים-ערבים בישראל.