430 עמודים

זיו נוצץ מדמע

סוגיית המזרחיות בהקשרים חינוכיים ותרבותיים

89.00

הספר זיו נוצץ מדמע בוחן מקרוב  היבטים שונים של סוגיית המזרחיות כפי שהיא באה לידי ביטוי בישראל כיום. במשך עשורים רבים קיבלה סוגייה זו יחס של השתקה וביטול על ידי הממסד וההגמוניה הישראלית. אסופת מאמרים זו מישירה מבט נוקב אל הסוגייה המזרחית ודנה בפערים, גילויים של אי-צדק וכתמים הנקשרים בה, תוך התמקדות בשתי זירות שבהן השפעתם של אלה בולטת במיוחד: שדה החינוך והמרחב התרבותי. מאמרי הספר מציגים שורה של ניתוחים ביקורתיים של יחסי הכוח בזירות הללו ומבררים את השלכותיהם בתחומי החינוך והתרבות. הם קוראים לתיקון חברתי ומציעים דרכים מגוונות לצמצום אי-שוויון על רקע עדתי. בתוך כך משורטטים תוויה של תרבות מזרחית מפוארת.

"מעטים מכירים בעובדות הסוציולוגיות המעידות על כך ש'הבעיה המזרחית' היא עדיין לב ליבו של המשטר האתני בישראל, ושלמרות צמיחתו של מעמד בינוני מזרחי חדש מצבם של המזרחים לא השתפר בשלושים השנים האחרונות. זיו נוצץ מדמע הוא תוספת נכבדה למדף הספרים, מכיוון שהוא מנכיח את הבעיה המזרחית בישראל, תוך כדי כך שהעורכים והכותבים משרטטים את הטופוגרפיה שלה בשדות החינוך והתרבות. העושר האמפירי הנובע מהנבירה בארכיונים של ההכחשה הופך את הקובץ הזה לתעודה מחקרית והיסטורית רבת חשיבות".

פרופ' יהודה שנהב

"אסופת מאמרים זו מייצרת חיבור חשוב בין תחומי החינוך והתרבות, מתוך חשיבה ביקורתית על מזרחיות. במציאות שבה העיסוק האקדמי בסוגיית המזרחיות נחשב עדיין כתחום ש'נאמר בו הכל', חסקין ואבישר מוכיחים את ההיפך. מתוך האסופה חוזרת ועולה האפקטיביות של התיוג השלילי על מזרחיות, שלא נעלמה עם השנים, ולכן דורשת חישוף עדין ומתוחכם. בה-בעת, עולים באסופה קולות המעמידים מזרחיות גאה ומורכבת".

פרופ' יפעת ביטון

העורכים: ד"ר מימי חסקין – בת תערובת ששאלות הזהות העדתית מעסיקות אותה משחר ילדותה. חוקרת ספרות, מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ומדריכת טיולים ספרותיים בארץ ובחו"ל. הקימה את קבוצת המחקר שפירותיה מכונסים בספר זה.

ד"ר ניסים אבישר – בן להורים יוצאי עיראק, אשר מגיל צעיר חש בושה ושונות בסביבתו החברתית. פסיכולוג קליני בהכשרתו, חוקר איכותני העוסק בנושאים הקשורים בעדתיות, במעמד ובחינוך. מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ובמוסדות אקדמיים נוספים.