260 עמודים

זכויות אדם

מבוא תאורטי

84.00

זכויות אדם תופסות מקום גדל והולך בשיח החברתי, המשפטי והפוליטי בארץ ובעולם. ספרה של נעמה כרמי פורש טיעון עקרוני ושיטתי החובק את הסוגיה של זכויות אדם ומעגן את הדיון בדוגמאות קונקרטיות כדי להיטיב להבהיר נושא מורכב זה. הספר מציג באופן מעמיק ובהיר את הרעיון של זכויות אדם, תוך כדי כך שהוא עומד על מקורן ההיסטורי והתפתחותן, טבען המושגי-פילוסופי, ההבדלים בינן לבין זכויות או תביעות אחרות והקשר בינן לבין חובות. הספר מנהיר את המאפיינים וההיבטים השונים של זכויות אדם: הוא מבחין בין סוגים שונים שלהן, מנתח את אופיין האוניברסלי ואת שאלת הגבלתן, דן בערכי היסוד העומדים בבסיסן ובוחן את עיגונן המשפטי.

המדף העברי עני מאוד בספרות תאורטית על זכויות אדם, שכן הכתיבה הקיימת התמקדה בעיקר בניתוח משפטי. ספר המבוא שלפניכם בא למלא את החסר ולתת לקוראים ידע בסיסי נחוץ בתחום מתפתח ומלהיב זה, יחד עם הזמנה להעמקה נוספת ולמבט ביקורתי על רעיון שאינו רק עיוני אלא בעל פוטנציאל רדיקלי לחולל שינוי חברתי.

"יש צורך ניכר בכתיבה בעברית בנושא זכויות, והספר שחיברה נעמה כרמי עונה היטב על הצורך הזה. הספר מציג את הסוגיות העיוניות ביחס לזכויות אדם בצורה בהירה ונגישה".

פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

"זהו ספר חשוב התורם תרומה של ממש לדיון הפילוסופי-פוליטי בישראל היום, בהצגתו בצורה משכילה, חדה, חכמה וממצה את הגישה הליברלית של זכויות אדם, תוך כדי התמודדות עם סתירות, ביקורות ושאלות המוצגות בפני גישה זו".

פרופ' דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר נעמה כרמי היא חוקרת ומרצה לפילוסופיה פוליטית, מומחית בזכויות אדם ובמדיניות הגירה. בעלת תואר דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב; לימדה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה וכיהנה כיו"ר האגודה לזכויות האזרח בישראל. בעלת הבלוג "קרוא וכתוב". ספרה "חוק השבות: זכויות הגירה וגבולותיהן" ראה אור בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב (2003).