תרגום: שחר פלד
עריכה מדעית: פרופ' יצחק (יאני) נבו

270 עמודים
13.5×21 ס"מ

חוק העמים

89.00

לספר זה שני חלקים: החלק הראשון הוא "חוק העמים", אשר מהווה עיבוד מקיף של מאמר קצר בשם זה שפורסם בשנת 1993. החלק השני הוא המסה "עיון חוזר ברעיון שיקול הדעת הציבורי", אשר ראתה אור לראשונה בשנת 1977. "חוק העמים" מיישם את רעיון האמנה החברתית לקהילת העמים. הוא מציג את העקרונות הכלליים שראוי שחברות, ליברליות ובלתי ליברליות כאחד, יקבלו כדי להסדיר את היחסים ביניהן.

"עיון חוזר ברעיון שיקול הדעת הציבורי" מהווה דין וחשבון מפורט בשאלה כיצד יכולה דמוקרטיה קונסטיטוציונית מודרנית, המבוססת על תפיסה ליברלית, להתקבל כלגיטימית בעיני אזרחים סבירים אשר יש בהשקפותיהם הדתיות, הפילוסופיות או המוסריות בסיס לדחייה של הדוקטרינה הליברלית המקיפה. שתי העבודות הכלולות בספר זה מביאות לידי ביטוי בָּשֵל יותר מחמישים שנות הגות של רולס בשאלת הליברליזם ובבעיותיה הדוחקות ביותר של תקופתנו.

ג'ון רולס (1921-2002) כיהן כפרופסור באוניברסיטת הארוורד. במשך חמישים שנות יצירה פילוסופית הוביל רולס את הפילוסופיה המדינית לעיון שיטתי בסוגיות הצדק החלוקתי והליברליזם הפוליטי, הנידונות גם בספר זה. בין ספריו החשובים: "תיאוריה של צדק", "ליברליזם פוליטי", "הרצאות על ההיסטוריה של תורת המוסר".

לספר מצורפת הקדמה מקיפה מאת פרופ' יצחק (יאני) נבו, אשר מבהירה את מושגי היסוד בשיטתו של רולס, את המעבר מתפיסת הצדק כהגינות לתפיסת הליברליזם הפוליטי ואת יישומן של תפיסות אלה ביחס לקהילת העמים הבינלאומית.