195 עמודים

חינוך אנתרופוסופי

למידה לאור השקפת העולם של חינוך ולדורף

82.00

ספרו של גלעד גולדשמידט מהווה שער לקורא העברי להשקפת העולם האנתרופוסופית בתחום הלמידה וההוראה. זהו הספר הראשון בשפה העברית אשר בוחן מקרוב את עיקריי חינוך ולדורף ואת עקרונות הלמידה בגן ובבית ספר ולדורף באופן רב-תחומי, שיטתי ומדעי.

הספר מעמיק בבדיקת מהות הלמידה האנושית ובקרבה בין המושגים:  למידה, הוראה וחינוך. מתוארת בו ההיסטוריה של תורת הלמידה ויסודות הלמידה כפי שהתפתחו בארצות העולם המערבי. פרק ארוך מוקדש לשאלות מתודיות, במסגרתו מובאות דוגמאות מגוונות להוראת נושאים שונים בבית ספר ולדורף. דוגמאות אלה יכולות לשמש מודל לעבודתם של מורים בכל תחומי הידע ובכל שלבי בית הספר. כמו כן מתוארים בספר נושאים של הערכה ומדידה, שילוב של טכנולוגיה בתהליכי למידה, לצד שאלות אחרות הנוגעות בסוגיית הלמידה הבית-ספרית: ילדים בעלי צרכים מיוחדים, לקויות למידה, שאלת גיל העלייה מהגן לבית הספר, שיעורי בית ושאלת האסתטיקה במרחבים החינוכיים.

ספר זה יכול לשמש הן כמבוא בהיר להכרת החינוך האנתרופוסופי (חינוך ולדורף), הן ככלי להעמקת סוגיית הלמידה עבור כל העוסקים בתחום והן כספר עזר מתודי לכל מורה בעבודתו החינוכית.

גלעד גולדשמידט עבד שנים רבות כמחנך, מורה ומנהל בבית הספר ולדורף בהרדוף; שימש עד לאחרונה כיו"ר הארגון של חינוך ולדורף בישראל וכמלווה יוזמות חינוכיות השואפות לעבוד ברוח חינוך ולדורף. בשנים האחרונות מרצה במכללות דוד ילין, אורנים ותל חי בתחומי חינוך ולדורף וחינוך אלטרנטיבי. פרסם בין השאר את הספרים הבאים: "עולמה של הילדות" – מבוא לחינוך ולדורף; "אני מביט אל העולם" – סיכום של מחקר אקדמי העוסק בשאלת המוכנות לחיים של בוגרי חינוך ולדורף.