195 עמודים

חינוך רואה מורכבות

82.00

ספרה של אתי חגי מציע התבוננות על המציאות כצירוף של אינסוף גורמים, גלויים וסמויים, המקיימים ביניהם זיקות גומלין ומצויים בתנועה והתהוות רציפה. התבוננות זו היא תשתית ואתיקה – אישית ומקצועית – לכינון אדם במסגרות החינוך.

"לב הספר של אתי חגי הוא התהוותם של היחסים בין הגורמים השונים המרכיבים את מערכת החינוך במובנהּ הרחב ביותר. התהוות היא מילת המפתח – התהוותה של מציאות אישית ומשותפת כתהליך רציף. הצבת המורכבות במרכז הספר והרצון להאירהּ כסוגיה העומדת בפני עצמה, יש בה בכדי להאיר מעט את המעורפל בהבנת המורכבות. ההתמודדויות שכל איש חינוך חווה מדי יום מניעות את חגי לצלול אל תוך המורכבות המאיימת ולחלץ ממנה תובנות שאינן רק מאירות עיניים, אלא יש ביכולתן להתחיל תהליך של ריפוי והבראה אישי, מקצועי ומערכתי אמיתי".

ד"ר מאיה קציר, היסטוריונית וחוקרת תרבות

"ספרה של אתי חגי מעניין ומאתגר בניסיונו להציע אמירה עיונית ורב-קולית ביחס  לרעיונות אשר קונים להם אחיזה גוברת בשיח הקושר תחומי דעת שונים לשיח הפוסטמודרני והפסיכואנליטי המאופיינים במורכבות. לצד הדיון התיאורטי מוצגות סוגיות הכרוכות בפרקסיס החינוכי באמצעות סיפור מקרה המוצג כפסיפס מתמשך ורב מרכיבים. תיאור המקרה ממחיש את הרעיונות ומשרת את יישומם כחלק מהאפשרות לפיתוח  המעשה החינוכי".

פרופ' ישראל כ"ץ, יו"ר מכון צפנת, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אתי חגי היא מרצה, חוקרת חינוך, מדריכה בין-אישית ויועצת ארגונית המשלבת בעבודתה תפיסות פילוסופיות ופסיכואנליטיות במטרה לקדם תהליכי שינוי אישיים ומערכתיים. ספרה הקודם, "חינוך מבקש משמעות" (רסלינג, 2015), הציג את תכלית החינוך כמכונן אדם, חברה ועולם; תכלית זו מושתתת על הבנה של מורכבות – לפיכך מהווה הספר הנוכחי המשך מבהיר ומרחיב.