220 עמודים
17×24 ס"מ

טבור 2: (כתב עת שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה)

[גליון מס' 2 של "טבור" מוקדש לפשע ושיגעון בגרמניה המודרנית]

89.00

גיליון מס' 2 של כתב העת טבור משלב מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם בתחומי היסטוריה, תרבות, חברה והגות של מרכז אירופה. חלקו הראשון של כתב העת מוקדש ל"פשע ושיגעון בגרמניה המודרנית". המאמרים הנכללים בחלק זה מאירים מזוויות שונות את מערכת היחסים ההדוקה והמורכבת בין גבולות החוק לגבולות הנורמליות בהקשר ההיסטורי של גרמניה המודרנית בחלוף המאה ה-19 ובעשורים הראשונים של המאה ה-20.

חלקו השני של כתב העת מביא בפני הקורא את פרי מחקריהם העדכניים ביותר של חוקרים ישראלים ממגוון תחומים כמו אמנות, ספרות, הגות יהודית ופילוסופיה. המשותף למאמרים הללו אינו אלא האופן שבו הם מבטאים בדרכים שונות ומגוונות מסורת של "התקפה נגד הגבולות".

המרכז להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד קבנר; האוניברסיטה העברית בירושלים

עורך: יותם חותם

תוכן עניינים

יותם חותם: פתח דבר

פשע ושיגעון בגרמניה המודרנית
עופר אשכנזי, אודי גרינברג ויונתן לוי: פשע ושיגעון בגרמניה המודרנית: הקדמה
אריק ג. אנגסטרום: פסיכיאטריה משפטית בגרמניה הקיסרית
טוביאס ג. סימפסון: עבריינות נוער בגרמניה, 1900-1933: פרשנות חדשה
תומס וובר: גדוד של גיבורים, גדוד של פושעים: גדודו של אדולף היטלר במלחמת העולם הראשונה
בעז נוימן:'פילוסופיית הכאילו' כפילוסופיית חיים: נוכלים ונוכלות בגרמניה הוויימארית

מאמרים
טל דקל: גוף, מגדר וטרנס-לאומיות: אמנות וביקורת תרבות באירופה המשתנה
אבנר דינור: משני צדי המקף: התרבות היהודית-גרמנית-אוניברסלית, לאומיות ופוסט-קולוניאליזם
קציעה עלון: אנטישמיות כדיכוי אתני-דתי, פוסט-קולוניאליזם ושואה: 'עקבות שחורות' ביצירתו של אהרן אפלפלד
עדי אפעל: המתודה האיקונולוגית של ארווין פנופסקי: הרכבה, הערכה והסתכלות