197 עמודים
16.5×24 ס"מ

טבור 3: (כתב עת שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה)

[גליון מס' 3 של "טבור" מוקדש לאקולוגיה]

89.00

פרנק איקטר
בעקבות התנועה האבודה לאיכות הסביבה, או: האם התנועה האקולוגית היא מיתוס מודרני?

אנטה פויגט
הגנת הטבע בגרמניה: ממטלה תרבותית לאקולוגיה יישומית – וחוזר חלילה?

מרקוס שוורצר
מ'נופי ירח' לחזון של אזור אגמים חדש – פרשנויות ומחלוקות בשיח על תכנון נוף אזור הכרייה הישן במזרח גרמניה

יצחק בנימיני
'ארורה האדמה, בעבורך': פירוש לסיפורי הבריאה בספר בראשית

דליה מרקוביץ'
מעברים

שלמה לוטן
בין המזרח הפרנקי לבין הארצות הבלטיות – הבדלים בדרכי פעילותם הצבאית של חברי המסדר הטבטוני בגבולות הנצרות

אילן גור-זאב
עידן המהירויות הגבוהות וההיסטוריה של החינוך ההומניסטי: בדרך להשמדתה העצמית של האנושות או לנומדיות המאושרת של מאלתר-התמיד?

שולה וולקוב
ביקורת על מאמרו של אבנר דינור: "משני צדי המקף: התרבות היהודית-גרמנית-אוניברסלית-לאומית ופוסט-קולוניאליזם"

המרכז להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד קבנר – בשיתוף עם הוצאת רסלינג;
האוניברסיטה העברית בירושלים