207 עמודים
17.2×24.1 ס"מ

טבור 5

כתב עת שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה. [גיליון בנושא כלכלה ותרבות]

94.00

גיליון מס' 5 של כתב העת "טבור" מוקדש לכלכלה ולתרבות. שני התחומים נתפסים כשתי רשויות נפרדות ואף מנוגדות – בעוד שהכלכלה היא ממלכת החומר, התרבות נתפסת כמבצרה של הרוח. ברם הדיון בקשרים המורכבים בין שתי רשויות אלו תופס עתה יותר ויותר את קדמת הבמה המחקרית. תהליך זה מתרחש, בין השאר, ואולי בעיקר, על רקע אירועי השנים האחרונות שהחלו במשבר כלכלי עולמי והתפתחו לכדי התגברות הקריאות ברחבי העולם ל"צדק חברתי" – קריאות המופנות לרוב נגד השתלטות הכלכלה על השוק ה"חופשי" ועשיית דגם של תרבות "שוק חופשי" בדוגמתה. ההתפרצויות ההדדיות של כלכלה ותרבות זו לתוך זו התגברו לכדי צורך מחקרי לשוב ולפענח את הקשרים בין השתיים.

עורכים: ד"ר יותם חותם, ד"ר שרון גורדון, ד"ר גידי ראובני

המרכז להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד קבנר – בשיתוף עם הוצאת רסלינג;
האוניברסיטה העברית בירושלים

תוכן העניינים

יותם חותם: הקדמת העורך

כלכלה ותרבות

שרון גורדון וגדעון ראובני: גשר ודלת – 'כלכלה תרבותית' כתחום חשיבה חדש

סיימון ג'ון קוק: חברה ותרבות בהיסטוריה של המחשבה הכלכלית הבריטית

אדם רז: היזם והספקולנט – הטבע המשברי של הקפיטליזם

ג'ונתן ר' זטלין: כסף וסוציאליזם – תכנון כלכלי וקץ הרפובליקה המזרח-גרמנית

שלומית פלינט: כלכלה, דת וזהות – הקהילה הליטאית בירושלים ובלונדון

הרמוט ברגהוף: מיסוד יחסי אמון בעידן התיעוש והגלובליזציה

מאמרים

ירון גירש וגד יאיר: 'תיאולוגיה בלבוש פדגוגיה': הפילוסופיה החינוכית של ניטשה כשיח של גאולה

דניאל בהר: אבירים בדמות היגון: איטליה, האיטלקים והים התיכון ב'מסע ממינכן לגנואה' של היינריך היינה

יצחק בנימיני, יותם חותם: לקראת תיאולוגיה ביקורתית – מנשר