280 עמודים

טיפול משפחתי

גישה מבנית, בין-דורית, חווייתית ואסטרטגית

89.00

המשפחה היא המבנה החברתי האינטימי ביותר שבו שרוי כל אדם מיום היוולדו. מבנה זה משפיע על מצבם הנפשי של בני אדם, על דפוסי התנהגותם ועל תפקודם החברתי. טיפול משפחתי נועד לסייע לבני משפחה להתמודד עם בעיה שממנה הם סובלים, תוך כדי הדגשת הקשר בין בעיה זו לבין היחסים המשפחתיים שבהם הם מצויים. טיפול משפחתי עוסק ביחסים בין בני המשפחה – התנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיים – ובאופן שבו בני המשפחה חווים אותם. דרך התבוננות בקשרי הגומלין החוזרים ונשנים בין חברי המשפחה, שיח משותף על קשרים אלה, משא ומתן על הדרך שבה הם רוצים לנהל אותם ושינוי בפועל של דפוסי קשר מזיקים – מצבם של בני המשפחה עשוי להשתפר והקושי עשוי להיפתר. ההנחה היא שבעיות של בני המשפחה אינן קשורות לעולמם הפנימי בלבד, אלא גם למבנה היחסים במשפחה שאליה הם משתייכים. וכך, טיפול משפחתי על סוגיו השונים תופס כיום מקום נכבד בעבודה הטיפולית והחינוכית.

ספרה של ורד סלונים-נבו עוסק בתאוריות כלליות העוסקות ביחסים מערכתיים שאיתן מתכתבות רוב הגישות של טיפול משפחתי: תאוריית המערכות הכללית המגיעה מתחום הביולוגיה, קיברנטיקה המגיעה מתחום הטכנולוגיה, והתאוריה האקולוגית המגיעה מתחום הסוציולוגיה. הספר מתייחס למחזור החיים ולצמתים במסע המשפיעים על תפקודי המשפחה; הוא מתמקד בתובנות ובדרכי הפעולה של כמה מהגישות המובילות בטיפול משפחתי: גישה מבנית, גישה בין‐דורית, גישה חווייתית וגישה אסטרטגית. המחברת משלבת ידע טיפולי ומחקרי, לצד הבאת דוגמאות רבות; ספרה עשוי לסייע לאנשי טיפול וחינוך לחשוב מערכתית וליישם חלק מהשיטות המוצגות, לחוד או בשילוב גישות אחרות, בעבודתם הטיפולית והחינוכית.

 

ורד סלונים-נבו היא פרופסור אמריטה במחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מדריכה ומטפלת משפחתית מוסמכת העוסקת בטיפול זוגי ומשפחתי במשך שנים רבות. תחומי המחקר וההוראה שלה הם: משפחות וטיפול משפחתי, הגירה ופליטות, טיפול קצר מועד והשפעת הטיפול הנפשי על מצבי חולי ובריאות.