תרגום: אבנר להב
עריכה מדעית: ד"ר סשה ויטמן

144 עמודים
13.5×21 ס"מ

יסודות בסמיולוגיה

72.00

"בספרו 'קורס בבלשנות כללית', אשר פורסם לראשונה בשנת 1916, הניח דה סוסיר את קיומו של מדע כללי של הסימנים – סמיולוגיה – שהבלשנות תהווה רק חלק ממנו. בראייה לעתיד, מושאה של הסמיולוגיה הוא אפוא כל מערכת של סימנים באשר היא, תהיה עצמותה אשר תהיה, יהיו גבולותיה אשר יהיו: התמונות, מבעי הגוף, המוזיקה, האובייקטים ותרכובות העצמויות הללו שאנו מוצאים בטקסים, בפרוטוקולים או במופעים – כולם מהווים, אם לא 'שפות', אזי לפחות מערכות של משמעות. אין ספק שהתפתחותה של תקשורת ההמונים לסוגיה מעניקה היום אקטואליות רבה לאותו שדה עצום של משמעות, בה בשעה שהצלחתן של דיסציפלינות כגון הבלשנות, תורת המידע, הלוגיקה הפורמלית והאנתרופולוגיה המבנית מספקת לניתוח הסמנטי אמצעים חדשים. ישנו היום צורך סמיולוגי שמקורו אינו טמון בגחמנותם של כמה חוקרים, אלא בהיסטוריה עצמה של העולם המודרני".

* מתוך ההקדמה של בארת ל"יסודות בסמיולוגיה"

בספרו יסודות בסמיולוגיה (1964) הניח רולאן בארת (בעקבות דה סוסיר וגרמאס) את יסודותיה של הדיסציפלינה החדשה הזאת – סמיולוגיה. ספר זה הוא בבחינת טקסט מכונן ומתווה דרך למחקר סמיולוגי אפשרי בתחומים מגוונים ביותר כדוגמת ספרות, פרסום, אתנולוגיה, אורבניזם, רפואה. רולאן בארת חווה את האושר שבמדע, אך גם דאג לעקיפתו של המדע כדי שהמובן לא ישוב להיסגר. אנו עדים ביצירה חשובה זו לפועלה של אותה תנועה כפולה.

עד כה ראו אור בעברית (בהוצאת רסלינג) ספריו הבאים של רולאן בארת: "הנאת הטקסט / וריאציות על הכתב" (2004); "דרגת האפס של הכתיבה" (2004); "מות המחבר" (2005); "ביקורת ואמת" (2006).