250 עמודים

יסודות החשיבה הפסיכואנליטית

מאמרים נבחרים על פרויד וקליין

89.00

יסודות החשיבה הפסיכואנליטית מאגד מאמרים נבחרים של רחל בלס שהופיעו בכתבי-עת פסיכואנליטיים מובילים בעולם; הוא מאפשר לראשונה מפגש בעברית עם הגותה רבת ההשפעה. מאמרים אלה מציגים בפני הקורא בצורה מעמיקה ובהירה את יסודות החשיבה הפסיכואנליטית המסורתית – של פרויד ושל מלאני קליין – הן כתפיסת עולם והן בהקשר הקליני-טיפולי. בעוד שבשנים האחרונות הולכת וגוברת תנועה נגדית שרואה תפיסות אלה כמיושנות ובעייתיות, מאמרי הספר מדגישים את הרלוונטיות והחיוניות של הגישה המסורתית להבנה מעמיקה של נפש האדם, מצוקותיו והריפוי הנפשי.

על ידי בחינה של מספר כתבים מרכזיים של פרויד ושל תרומתם של קליין וממשיכיה, דנה בלס בסוגיות חשובות ומרתקות בפסיכואנליזה ובטיפול הפסיכואנליטי. בין השאר היא דנה במהות האמת הפסיכואנליטית ואפשרות ידיעתה, בשינוי בנפש שמאפשרת הידיעה, במהותם ומשמעותם של הפירוש הפסיכואנליטי והניטרליות הכרוכה בו, וכן בעמדה המוסרית שעומדת בבסיס הפסיכואנליזה והקשר שלה אל הניטרליות האנליטית. בלס מדגישה את החשיבות של התמקדות באמת הנפשית הפנימית של המטופל כאחראית לפתולוגיה ולתהליך הריפוי, לעומת חסכים או חוסרים סביבתיים וניסיון להשלימם בטיפול. במסגרת דיוניה היא מבהירה מונחים בעלי חשיבות רבה בפסיכואנליזה המסורתית, ביניהם מושג הפנטסיה הלא-מודעת, וכמו כן היא מציגה את הקשר הקרוב בין התיאוריה הקלייניאנית לפרוידיאנית.

הגישה הפסיכואנליטית המוצגת בספר מקבלת את האדם על כל חלקיו וצדדיו; היא אינה נרתעת מלעסוק בקונפליקטואליות המובנית בנפש האדם, באשמה, בחמדנות, בקנאה ובהרסנות, ולצד זאת גם באהבה הבסיסית שיש באדם לזולתו. אהבה, אנו למדים, היא כוח מניע מרכזי לא רק בנפש האדם אלא גם בטיפול האנליטי המסורתי.

 

רחל בלס, אשר מתגוררת ועובדת בירושלים, היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברות הפסיכואנליטיות הישראלית והבריטית. היא אחת החוקרות המרכזיות של ימינו ביחס להגותו של פרויד, ובעלת שם בינלאומי כמחברת, מורה ושותפה לעיצובה של הגישה הקלייניאנית הלונדונית העכשווית. בשנות שהותה בלונדון הייתה מודרכת של חנה סגל ובטי ג'וזף, תלמידותיה של קליין, ושל ג'ון שטיינר וממשיכים בולטים אחרים של קליין.