555 עמודים

לְשָׁמְרהָּ

קהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל

99.00

אסופת המאמרים לְשָׁמְרהָּ עוסקת בקהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל. הספר כולל 23 פרקים שנכתבו על ידי עשרות כותבות וכותבים העוסקים במגוון נקודות מבט, דרכי פעולה ונתיבים לידע תיאורטי, מעשי והתנסותי בנושאים אלה. הספר מאגד בגישה מדעית רב-תחומית ידע חשוב לחברה בישראל, והוא מיועד לתמוך בקידום מציאות חיים מיטיבה שיש בה רווחה אקולוגית-חברתית עמוקה לאדם ולאדמה.

השער הראשון של הספר עוסק בנושאים תיאורטיים, פילוסופיים או רעיוניים ביחס לקהילות אקולוגיות ומקיימות; השער השני מתאר מופעים ייחודיים של קהילות אקולוגיות, כפר אקולוגי ודוגמאות לחיים אלטרנטיביים; השער השלישי עוסק בקידום קיימות במערכות ובמוסדות קיימים כדי להשפיע עליהם במישרין; השער הרביעי עוסק במאבקים לבניית קהילה, קואליציות ופורומים משותפים.

בלְשָׁמְרהָּ מומחש שלמרות המורכבות והאתגרים שמזמנת מציאות החיים בעידן של שינוי אקלים ומשבר אקולוגי רב-ממדי, עלינו לשאוף בהווה ובעתיד לחיים בהרמוניה עם הטבע, חיים שבהם הקהילתיות תשמש משאב להתמודדות ודרך חיים שיש בה רווחה הדדית – חיים אנושיים משגשגים בתוך מערכות אקולוגיות בריאות. פרקי הספר מבטאים מגוון רעיונות וביטויים ממשיים למשמעות של קהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל, החל ברעיונות לקידום קיימות קהילתית שאין בהם ערעור על המבנים האידיאולוגיים והערכיים הנוכחיים, דרך קהילות שהן ניסיוניות ואולי אף אוטופיות בחיבורן האקולוגי-חברתי-סביבתי. לְשָׁמְרהָּ אמור להוות בין השאר בסיס לדיון מחדש על יצירת ידע, על אקדמיה מעורבת-חברתית ופתוחה למומחיות מבחוץ, ועל שאלות בסיסיות של יחסי אדם-טבע / חברה-מקום.

 

על העורכים: ד"ר מלי נבו היא מפתחת גישת האקו-הוקרה; חוקרת רווחה מבוססת טבע, יחסי אדם-טבע וצדק אקו-אפיסטמי; מנחת טבע-תרפיה ופוטותרפיסטית; מרצה במכללה האקדמית תל אביב יפו. יורם רייך הוא פרופ' להנדסה מכנית באוניברסיטת תל-אביב, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות. ד"ר ליה לוין היא מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. עוסקת בתיאורטיזציה, מחקר ופרקטיקה בתחומי הממשק שבין ידע, כוח, צדק, מדיניות ומערכות. ד"ר דניאל מישורי הוא מרצה בכיר בחוג ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל-אביב; מתמחה באקו-פילוסופיה, ביואתיקה, חקר התודעה ובריאות טבעית; מלמד תנועה ונשימה (יציבות, טאי צ'י, יוגה).

תוכן עניינים:

מבוא / 9

 

שער 1 היבטים תיאורטיים, פילוסופיים ורעיוניים

1 מהיכן מתחילים? קהילות מקיימות בפרספקטיבה של אקו-הוקרה מלי נבו / 27

2 ייעודן המקיים של קהילות הייעוד ארנה שמר / 55

3 דרך אם: לדמיין עולם אחר – קהילה של קיום אראלה שדמי / 83

4  היבטים קהילתיים בשיח ובפרקטיקה הפוליטיים של הבוחרים בחיי פשטות בישראל עינת זמבל / 103

5  דיאלוג ערכי: הבסיס לקיימות חברתית מולי פלג / 123

6 מסגרת לניתוח ומתן המלצות לקהילות בדרכן לקיימות יורם רייך / 145

 

שער 2 קהילות אקולוגיות, חיים אלטרנטיביים

7 אדמאמא: ניסוי משפחתי, קהילתי ואקולוגי גור רתם, עירית רותם, מלי נבו, דניאל מישורי / 169

8  קדיתא: כפר אקולוגי בהישרדות דניאל פלוטקין / 191

9 ההכפר האקולוגי: חיי קהילה וקיימות חברתית דניאל דהניה יוסף / 209

10  קהילות אקולוגיות עירוניות: 'עץבעיר' תל אביב אלון אלירן, דניאל מישורי / 233

11  שומרי הגן: קהילה מקיימת ומתקיימת יתיר שדה, אריאל אפל / 261

 

שער 3 קידום קיימות במערכות ובמבנים קיימים

12  הקהילה כאקוסיסטם: קיימות קהילתית בעולם מורכב שי בן יוסף / 277

13 יוזמת הטרנזישן: הקהילה בשירות הקיימות ולהפך יואב אגוזי / 297

14  הצעה למודל של דמוקרטיה מקומית בקהילה מקיימת: חוק עזר במרחב הביוספרי מגידו גיל דרור / 311

15  חינוך לקיימות כמקדם קהילתיות: בית־ספר אפק, ראש־העין כמקרה בוחן דפנה גן, איריס אלקחר, דפנה רודיק, איריס בוצר / 341

16 זרעים של תקווה, بذور الامل: מיזם אגן הקדרון, ואדי אל־נאר, מזרח ירושלים – חקר תהליך קהילתי, סביבתי וחברתי מיכל יובל, עידית אלחסיד, אורית גולן סלע / 369

17 תכנון מערכתי ליצירת קהילות מקיימות בתאל אשקול, אלון אשקול / 397

18  פיתוח חוסן קהילתי על ידי העצמת מנהיגות מקומית: צוותי החירוםהיישוביים (צח"י) בעוטף עזה שירה רייניץ, מעוזיה סגל / 427

 

שער 4 סיפורי מאבק

19 קהילות במאבק סביבתי: החזית של תחום הקיימות אריאלה צוויקל, עידית בליט־כהן / 445

20 'לא בבית ספרנו': הגינה האקולוגית־קהילתית באוניברסיטת תל אביב אלון אלירן, דניאל מישורי / 465

21בין זהות תעשייתית לזהות מקיימת בערד בתיה רודד / 483

22 קיימות במקום הכי נמוך בעולם: יחסי תעשייה–מקום–סביבה בים המלח בלהה גבעון, אורנה בראון לבינסון, אבינועם מאיר / 501

23 רכבת נגד סביבה? המאבק להצלת העצים בשדרות ירושלים ביפו מלי נבו, גליה לימור־שגיב / 521

 

לשומרה – האנשים / 551