250 עמודים

לדעת מתוך הגוף

מבט פמיניסטי על החינוך הגופני של נערות בישראל

86.00

"הקריאה ב'לדעת מתוך הגוף' החזירה אותי לשיעורי ההתעמלות בבית הספר; היא אפשרה לי לעבד ולהבין את תפקידם כזירה של עיסוק בנשיות, מיניות והיבטים אחרים של גופניות שנחשבת תקנית. ספרה של רמתי דביר מרים תרומה חשובה להבנת חשיבותו של החינוך הגופני, לצד בחינה ביקורתית של הערכים והתפיסות שבבסיסו".

 

ד"ר יופי תירוש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 

"'לדעת מתוך הגוף' מאפשר הצצה לשיעורי חינוך גופני בישראל דרך עיניהן של תלמידות ומורות, ומנקודת המבט של גוף הפיקוח ותוכניות הלימודים. הוא מעשיר את השיח המקצועי בכל הנוגע לחינוך גופני ונערות ומרחיב את אפשרויות הפעולה בשדה".

 

אורנה אוסטפלד, מאמנת ומנהלת מקצועית של כדורסל נשים

 

 

שיעורי החינוך הגופני המתקיימים בבית הספר מעמידים במרכז את הגוף של התלמידות ומזמנים מפגש ייחודי ומתמשך בין נערות וגופן. אולם הניסיונות המתמידים של תלמידות להימנע מהשתתפות בשיעורים מעלים שעבור נערות רבות זהו מפגש מורכב. לדעת מתוך הגוף מציע פרספקטיבה פמיניסטית ממוקדת-גוף לבחינתו של מרחב החינוך הגופני, והוא משיב על השאלות הבאות: כיצד משפיעים שיעורי החינוך הגופני על הקשר בין נערות לגופן? מה המשמעות של הגוף הנשי, במיוחד השדיים והווסת, בחינוך הגופני? מה מתאפשר לנערות ללמוד בחינוך הגופני על עצמן, על הסדר החברתי ועל מגדר? ובאילו מצבים ועבור מי מהתלמידות מתממש הפוטנציאל של שיעורים אלה לעודד תלמידות להקשיב לגופן?

 

אורנית רמתי דביר מציעה פרספקטיבה ביקורתית הנשענת על שלושה תחומי דעת משלימים: פדגוגיה פמיניסטית, לימודי נערות ותפיסות חברתיות המתייחסות אל הגוף. המבט הביקורתי המוצג בספר הוא הראשון לבחון את החינוך הגופני בישראל מפרספקטיבה פמיניסטית, והוא מאפשר להשוות לראשונה את ההקשר הישראלי למחקרים שנערכו במדינות אחרות.

 

ד"ר אורנית רמתי דביר עוסקת במחקר יישומי ובאקטיביזם בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה.