270 עמודים

למידה כמסע של פענוח סימנים

מהתרשמות למשמעות

86.00

על הספר

הנחות היסוד של הגישה הסמיוטית מבית מדרשו של צ'רלס פירס, המהוות תשתית לספר זה, מתייחסות לעובדת היותו של האדם "יצור מפרש": המציאות שהוא פוגש מגולמת תמיד באמצעות סימנים וסמלים אשר את משמעותם עליו לפענח ולפרש למטרות של הישרדות קיומית על כל היבטיה. מכיוון שבני האדם שונים זה מזה מבחינת הרקע החברתי-תרבותי והאישי שלהם, תוצרי הפיענוח והפרשנות עשויים להשתרע על פני מרחב בעייתי לעיתים מבחינה לימודית וחברתית.

פירס מציע כלי אנליטי מתודולוגי בן שלושה שלבים המאפשר מעקב אחר תהליכי עיבוד הסימנים המוצגים בפני הלומד, על מנת להובילו לידי תוצר מבוסס הבנה ומשמעות. המעבר בין שלבי הפיענוח מצריך לעיתים קיום של גורם מתערב/מתווך אשר יסייע ללומד, בדרך דיאלוגית לשיטתנו, להתקדם בעיבוד החומר מהתרשמות עמומה ומצומצמת מהסימנים המוצגים בפניו לעבר הבנה עמוקה ובעלת משמעות. בעולמנו המורכב והמשתנה ללא הרף, הכולל לעיתים הפתעות טורפות קלפים כפי שאנו עדים להם בימינו אלה, יש צורך בהתבוננות מחדש על תהליכי הוראה-למידה תוך כדי התבססות על ידע עדכני של הפעילות המוחית הנוגעת ללמידה ועל גישות שונות העוסקות במרכיבי תהליך הלמידה, כפי שמוצע בספר זה.

ד"ר מירה לאוב – בעלת תארים בפדגוגיה, ביעוץ חינוכי ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – שמשה כמנהלת בתי ספר וכמפקחת על בתי ספר יסודיים במחוז חיפה. הרצתה במסגרות להכשרת מורים, הייתה ממונה על תחום ההתמחות בהוראה ועל הטמעת רפורמת "אופק חדש" בקרב מורים ומנהלים במחוז חיפה.

רינה כהן – בעלת תארים במדעי החברה ובמדעי הרפואה מהאוניברסיטה העברית – עסקה בהוראת מדעי החברה בבתי ספר תיכוניים, בהדרכת סטודנטים, בהוראה בלימודי חוץ אוניברסיטאיים ובהנחיית סדנאות עובדים במשרדי הממשלה ובמסגרות אחרות.