270 עמודים

מבוא למטפיזיקה עכשווית

על אמת, זמן, שינוי, סיבתיות, אוניברסל

86.00

המדע מעמיד בפנינו מתודולוגיות סדורות על מנת לשפוט טענה ולהכריע האם היא אמיתית או שקרית, או לחילופין כיצד יש למדוד את משך הזמן המתקיים בין שני מאורעות. אין ספק בליבנו שאנו מבינים את משמעותם של המושגים המטפיזיים היסודיים ביותר כמו אמת או זמן, אבל בבואנו להנהיר את משמעותם אנו ניצבים בפני קושי רב, עד שנדמה לעיתים שמושגים אלו אינם אלא חלק ממשחקי שפה, שהם נטולי כל טבע ומהות.

ספרו של שמעון בן יאיר מזמין את הקורא לקחת חלק בשיח המטפיזי, אשר שורשיו בדיאלוגים של אפלטון וצמרתו מגיעה עד ימינו אלו; הוא מזמין אותנו להכיר את המחלוקות ואת הדיון הביקורתי המתקיימים ביחס לחמישה מושגים מטפיזיים יסודיים: אמת, זמן, שינוי, סיבתיות, אוניברסל. החקירה המטפיזית יוצאת מהמושגים היומיומיים, הטבעיים, אלו השגורים אצלנו דרך הרגל; היא מבררת את משמעותם, מציגה את הקושי להמשיך להחזיק בהם כפי שהנם ומציעה משמעות אחרת, אשר גם היא אינה מבוססת ושלמה עד תום. הקושי לתת סיכום חלוט וסגור באשר למושגינו המטפיזיים היסודיים ביותר מלמד לא רק על חולשתה של המטפיזיקה אלא גם על כוחה התרפויטי. מצד אחד המעשה המטפיזי משחרר אותנו מדוגמות נוקשות באשר לאופן שבו אנו מבינים את העולם, ומצד אחר הוא מציע נקודת מבט חדשה – גם היא בהתהוות. מרחב בלתי יציב זה שהדיון המטפיזי מזמן לנו ביחס לאמונותינו ולמחשבותינו הוא זה שפורס בפנינו אפשרויות חדשות ומרתקות להתפתחות.

ספר זה מיועד לקוראים שמורגלים בדיון מופשט ומצוידים בטמפרמנט הגותי-פילוסופי; אלו שחשיבה ביקורתית מפעמת בקרבם ושהיו רוצים לנעוץ מבט נוקב במציאות סביבנו ימצאו עניין רב בספר.

ד"ר שמעון בן יאיר הוא בוגר בית הספר לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב; מתמחה במטפיזיקה של זמן ושינוי;  יועץ בכיר לפיתוח ארגוני; מנחה תהליכי שינוי.