370 עמודים

מבטים מצטלבים

שותפות חינוכית בין הורים לבין צוותי חינוך

89.00

מעורבות הורים בבתי ספר ובגני ילדים מהווה כיום סוגיה מרכזית במערכת החינוך, סוגיה הזוכה לתשומת לב רבה בקרב הורים, צוותי חינוך, קובעי מדיניות וחוקרים. בצד התועלת הגדולה שעשויה לצמוח ממעורבות הורים, היא מאופיינת במתח, במאבקי כוחות ותסכולים קשים בשתי האוכלוסיות, ולכן היא נחשבת כאחת הסיבות לשחיקת מורים ומנהלים. מציאות זו מזמינה את הצורך במידע מחקרי שעשוי לסייע בניתוב המעורבות לאפיקים פרודוקטיביים.

מבטים מצטלבים מזמין את הקורא להתבונן בפסיפס של מחקרים על אודות היבטים שונים של הקשר בין הורים לצוותי חינוך. היבטים אלה כוללים, בין השאר, מעורבות הורים בטיפוח ספורטאים צעירים, מורים בחינוך המיוחד, יחסי כוח במערכת החינוך, מעורבות הורים בשיעורי בית, מעורבות הורים כאזרחות פעילה, תפיסת גננות את מורכבות הקשר עם ההורים, ויום הורים כטקס וכסמל. מאמרי הספר נכתבו על ידי חוקרים מומחים ממכללות לחינוך ומאוניברסיטאות.

מבטים מצטלבים רואה אור ביוזמה של מרכז "מהות" לחקר הקשר בין הורים לצוותי חינוך; מרכז "מהות" פועל במכללת לוינסקי לחינוך, בשיתוף עם משרד החינוך.

 

עורכי הספר: פרופ' יצחק גילת הוא פסיכולוג, מרצה במכללת לוינסקי לחינוך, מכהן כראש רשות המחקר במכללה; מחקריו עוסקים בממשק בין חינוך לחברה. ד"ר עידית טבק כיהנה כרקטור מכללת לוינסקי לחינוך; הקימה את מרכז המחקר "מהות" לחקר קשרי הורים וצוותי חינוך.