200 עמודים

מגדלור או מגדל שן?

האקדמיה בישראל בין פתיחות מאתגרת להסתגרות מתגוננת

82.00

בספר זה קובצו שלושה עשר מאמרים מקוריים אשר מנסים לבחון תהליכים באקדמיה הישראלית במבט צופה עתיד, תוך בחינה של תרחישים אפשריים חלופיים; כל זאת בפרספקטיבה של "למידה לאורך החיים", במאמץ לבחון כיצד תהליכים עולמיים וכאלה המסתמנים בחברה הישראלית משפיעים על האקדמיה בישראל אשר מנסה להישאר רלוונטית בדרכי פעולתה. האתגר של האקדמיה הישראלית הוא להישאר משפיעה ונוכחת, כלומר להשכיל לשלב משימות של שימור והנחלה של ידע קיים לצד יצירה והפצה של ידע משמעותי חדש.

מאמרי הספר בוחנים מגמות באקדמיה לסוגיה ואת דרכי פעולתה, תוך מתן ביטוי לקהלים פוטנציאליים שונים: קבוצות אוכלוסייה שונות, הסקטור העסקי, השיח הדמוקרטי ושיח הזכויות, מערכת החינוך, החדשנות הטכנולוגית ועוד. כל זאת מתוך מאמץ לברר כיצד ההקשר המדיני, החברתי והכלכלי של הזמן הזה הם בגדר משפיעים ומושפעים כאחת במפגש עם האקדמיה. מאמרי הספר נותנים ביטוי למתח בין ניסיונה של האקדמיה לשמש מגדלור המציע אור ומתווה דרך, לבין האפשרות להיות מגדל שן מסתגר ומתגונן לנוכח האיומים שמסביב. לכתיבת הספר חברו אנשי אקדמיה מובהקים לצד מי שפועלים בשדות שונים, תוך מתן ביטוי לכוחות מעצבים ומשתתפים – כאלה שעשויים לסייע בהבנת אתגרי האקדמיה בהקשר רחב.

העורכים: ישראל כ"ץ הוא פרופ' אמריטוס לסוציולוגיה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים; משמש כיו"ר צפנת – מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני; ראש התוכנית ללימודי תעודה בייעוץ ארגוני באוניברסיטה הפתוחה. ד"ר גייל טלשיר היא מרצה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.