149 עמודים
17.5×24 ס"מ

מוזיאון: ערך שימוש

78.00

הספר מוזיאון: ערך שימוש עוסק במוזיאולוגיה עכשווית שעניינה יצירת קשרים מחודשים בין אמנות, חברה וקהילה – מגמה עולמית הצוברת תאוצה וניזונה מתחושה של אי-נחת סביב הגדרת תפקידו של המוזיאון לאמנות עכשווית. מוזיאונים ברחבי העולם כיום מוצאים את עצמם מחויבים להעלות מחדש את שאלת תפקידם בעולם משתנה של מופעי ראווה ומשברי תרבות: האם עליהם לשקף את מה שכבר נעשה בשדה האמנות, או ליזום ולאפשר עשייה חדשה ופורצת דרך? האם להנגיש את האמנות לציבור, או שמא לקחת אחריות חינוכית על קהלם? וכיצד מוגדרים "קהל היעד" ואופי היחסים עם המערך הציבורי שהמוזיאון הוא איבר מאיבריו?

במלאת עשור לפתיחתו המחודשת של מוזיאון פתח-תקווה לאמנות, ספר זה שופך אור על מגמה מוזיאולוגית עולמית ועל היותו של המוזיאון מעוז מקומי שלה, כפי שמסתמן במהלכי הניסוי והבדיקה הבלתי פוסקים שעיצבו את זהותו בשנים האחרונות. מכונסים בו מאמרים שנכתבו על-ידי שורה ארוכה של כותבים – אוצרים, חוקרים ותיאורטיקנים מתחומים שונים – אשר עם רובם שיתף המוזיאון פעולה, מעין קהילה של שותפים למחשבה ולדרך. הם מציגים כאן מגוון של פרספקטיבות ודרכי פעולה אישיות (באוצרוּת, ביצירה או במחקר), והסך-כל המצטבר מציע מודל שימושי לפעולה בשדה החברה והתרבות כיום.

* ספר זה רואה אור בשיתוף של מוזיאון פתח-תקווה לאמנות והוצאת רסלינג

תוכן העניינים

דרורית גור אריה | פתח דבר
דרורית גור אריה | סחר חליפין

שער ראשון: מוזיאון – קהילה – חברה
אבשלום סולימן: שיחה עם צבי אפרת | קריה
הילה כהן-שניידרמן | המוזיאון העירוני לאמנות: מנכסים למשאבים ומערכי-בעלוּת לערכי-שימוש
טום פינקלפרל | מעֵבר להושטת יד: מוזיאון ומחויבות קהילתית

שער שני: מחשבה – פעולה
אירית רוגוף | פניות
נורה שטרנפלד | לשכוח את הנלמד
כרמלה יעקבי-וולק | האקדמיה כסוכנות של שינוי
אבשלום סולימן | חממה / תחנה: הפרויקטים של אביטל גבע ושל דוד וקשטיין
רויטל בן-אשר פרץ | נון-אמנים
סיגל קהת-קרינסקי | סלון הדחויים
רעות פרסטר | המדריך כלוויין: מחלקת החינוך כמוליכה של שיתופי פעולה בקהילה
אלומה רז | הדרכה דו-אלוגית
מיכל רובנס | שבת במוזיאון

שער שלישי: במרחב
אבנר פיינגלרנט | תכסית ותבליט כמושגי יסוד בשפה הקולנועית
יונתן אמיר | קהילתיות כעימות: מודלים של אמנות חברתית בירושלים
יעל גילעת | הביינאלה לאדריכלות הנוף העירוני בבת-ים:
תהליכי התערבות במרחב העירוני בראי הנוף הלשוני
הילה כהן-שניידרמן | ציר ז'בוטינסקי
רפי ריש | שכונה
יעל מוריה | נדיבות