200 עמודים

מחברות לפילוסופיה קונטיננטלית

כתב העת של הסמינר לפילוסופיה קונטיננטלית, תל אביב
קטגוריות , מאת:

78.00

כתב העת החדש של הסמינר לפילוסופיה קונטיננטלית בתל אביב מחויב לקידום המחשבה הביקורתית ולשאלות הוֹוִיוֹת-מקומיות בישראל. מחברות לפילוסופיה קונטיננטלית מבקש פרספקטיבות חדשות ומרעננות-שיח להבנת קווי השבר השונים הנפערים במערב, בישראל ואף במזרח התיכון, תוך כדי בחינה רדיקלית של האפשרויות ההיסטוריות, הפוליטיות והפילוסופיות הניצבות לפתחנו כאן מדי יום.

בעקבות השנה הראשונה של הסמינר, הגיליון הראשון של כתב העת דן בשאלת האסון וההבטחה. מאמרי הגיליון מבקשים להציג את הקשרים, הפרובלמטיקות והשאלות סביב מושגי האסון וההבטחה, במיוחד לבחון סוגיות פילוסופיות דחופות על רקע המציאות האסונית המתגלגלת בימינו, במיוחד מתוך המרחב האסוני העכשווי של ישראל/פלסטין 2016 ושל העולם הגלובלי העכשווי.

תוכן עניינים

רונית פלג – דבר העורכת

עדי אופיר – מדעי הרוח

עירן דורפמן – 'כשהגוף מתפרק העיקר מופיע': כתיבתו של הגוף כאסון וכהבטחה

מיכל בן־נפתלי – צו קריאה: ולטר בנימין, גרשם שלום ושאלת פלשתינה

ליאת פרידמן –  אסון וטראומה במעשה של פרויד: 'משה האיש והדת המונותיאיסטית'

חיים דעואל לוסקי –  י ה ו ה  הַבָא (אל המחשבה),או: הקדמה לבעיית השיבוש הכפול

רונית פלג –  (אִי)-עָם של 'ניצולים', יהודים ולא יהודים

רפאל זגורי־אורלי – בלנשו עם לוינס: לכתוב את האסון, לכתוב עם כל הסתירות

יצחק בנימיני –  על נבראות האל הבורא: פירוש לפסוקים הפותחים את בראשית בעקבות ליבוביץ והגל

אלעד לפידות ורועי בר –  הקדמה לתרגום המבוא ל'פנומנולוגיה של הרוח' מאת הגל

גו"פ הגל – מבוא לפנומנולוגיה של הרוח תרגום: רועי בר ואלעד לפידות