459 עמודים
18×22.5 ס"מ

מחשבות על נעליים

89.00

אזל במלאי

במרוצת ההיסטוריה יוצגו נעליים ביצירות חזותיות, ספרותיות והגותיות רבות מספור, ייצוגים אשר הפכו אותן לאובייקט תשוקה אולטימטיבי המעורר ומפעיל אותנו רגשית. בשונה מפרטי לבוש אחרים, דווקא הנעליים – אשר צורתן נשמרת ומשמרת את טביעת רגלו הייחודית של האדם שנעל אותן גם בשעה שהוא עצמו נעדר מהמקום – הפכו בתודעה האנושית לסמל ולסימן בעל כוח אשר מייצר ומפעיל תהליכים תרבותיים מורכבים הנוגעים בסוגיות של זהות, מגדר ומיניות.

על מנת לעורר מחשבות על נעליים כאובייקט אשר מתפקד כמתווך מרכזי במערכת החברתית, סורקת אסופת מאמרים זו את תפקידן ההיסטורי, הפוליטי, החברתי, התרבותי, האתנוגרפי, התקשורתי, הפסיכולוגי והכלכלי של הנעליים. הספר מתמקד בריבוי המשמעויות שנלוו לנעליים בתרבות; הוא מנסה להאיר את מורכבותן כאובייקט רב-משמעי המעוצב בידי אדם, אך בה בעת מעצב, יוצר ומחולל אותו.

* הספר רואה אור בשיתוף של ביה"ס לאמנות בצלאל עם הוצאת רסלינג

תוכן העניינים

מחשבות על נעליים: 
פתח דבר
– גל ונטורה, אורי ברטל ועינת לידר

מנעל לכפכף: 
ההנעלה בשפה העברית
– אילון גלעד

האמנות והמדע של ההליכה: מגדר, מרחב והגוף האופנתי במאה השמונה עשרה הארוכה
– פיטר מקניל וג'יורג'יו ריאלו

נעל וגוף: פריון והאלהה, חיים ומוות, קורבניות ומשיחיות
– חביבה פדיה

מסדר קשירת השרוכים 
ועד החליצה: הנעל הריטואלית במסורת ובאמנות היהודית
– שלום צבר

בידא לא בדה: חליצת נעליים 
לפני הכותל המערבי
– יעקב וַרמן ז"ל. תוספות מאת דרור ורמן

מהפֶטיש לדבר: 
בנעליהם של פרויד והיידגר
– דרור פימנטל

'ואני אוהב אותך בשביל 
שאני נזכר סנדליך העקומים': ציונות, קפיטליזם ופטישיזם 
ב'תמול שלשום׳ של עגנון
– יונתן שגיב

בנעלי הבית של הפואטיקה העברית: 
לא נעליים ולא בית
– טל פרנקל אלרואי

נעליה של אמנות ישראל
– גדעון עפרת

בלי נעליים: הרהור על אמנות 
נשית מזרחית בישראל 2014
– קציעה עלון

במקום שבו נגמר הגוף: 
אנתרופולוגיה של קצוות
– תמר אלאור

בתנועה מאבולוציה לרבולוציה: 
על נעליים, הוראה ועיצוב
– יונתן ונטורה: ריאיון עם אלי גינזבורג

ארכיון הנעליים של המחלקה 
לצורפות ואופנה 1994 -2014
– אליאורה למר גינזבורג

הנעל עושה את הדמות: 
על נעליים בתיאטרון
– אורנה בן–מאיר

אישה יפה נעלה נעלה: על הדהודה 
של הפרשנות הפסיכואנליטית לסינדרלה ונעלה בסרטים 'אישה יפה' ו'תפוס את הכלה'
– אליה ברטל

מוטיב נעילת המִנְעָל באמנות 
האטית הארכאית והקלאסית
– יעל יונג

ברכה והגנה: סנדלים בפתחי 
כנסיות ובתים בארץ הקודש
– לי–היא חבס

׳טכנו–רוקוקו׳ והמהפכה 
השלישית של תעשיית הנעליים
– עזרי טרזי

צועדים לעבר 'סינגולריות באופנה': שיחות עם קובי לוי ושי גויטיין 
על עיצוב נעליים בעולם הדיגיטלי
– גליה רוזנפלד

חיים של נעל: דברים שאינם 
עומדים ברומו של עולם
– יעל טרגן