780 עמודים

מלחמת האומות החלשות כרך ב'

מצרים במלחמת העולם השנייה 1945-1939

99.00

למלחמת העולם השנייה נודעה השפעה מכוננת על תולדות מצרים במאה ה-20. היו אלה במיוחד השנים הקריטיות, 1943-1940, שבהן עמדה מצרים בחזית המלחמה לנוכח התקפות של גייסות הציר שפלשו לטריטוריה שלה ועמדו לכבוש אותה. הפצצות האוויר על אוכלוסיות אזרחיות גבו מחיר כבד של עשרות אלפי הרוגים ופצועים. הנזק לרכוש היה עצום; מאות אלפים נאלצו לעקור מבתיהם והפכו לפליטים. תוצאות המלחמה עיצבו מחדש את פני החברה המצרית והשפיעו על תולדותיה לאורך המחצית השנייה של המאה ה-20. הספרות ההיסטורית שטיפלה במלחמה נטתה להתמקד במה שהיא ראתה כהזדהות וכתמיכה של זרמים וכוחות מרכזיים בקהילייה המצרית, באליטה ובחברה האזרחית, במעצמות הציר, בגרמניה הנאצית ובאיטליה הפשיסטית. היא גיבשה נרטיב אשר לפיו התפישה הרווחת של "אויב אויבי הוא בעל בריתי" הכתיבה עמדות מצריות פרו-נאציות ופרו-פשיסטיות.

הספר מלחמת האומות החלשות מציע בחינה מחדש וקריאה אחרת של תולדות המלחמה במצרים. הוא הראשון לחקור באופן שיטתי ומקיף את האופנים והדרכים שבהם המצרים עצמם הגיבו למלחמה: כיצד הם הבינו את המלחמה, כיצד פירשו וייצגו אותה, כיצד גיבשו את עמדתם ודפוסי פעולתם כלפיה. תוך כדי מיצוי עושר חסר תקדים של מקורות מצריים (עיקרם בערבית), הספר בוחן מאות קולות ועמדות שרווחו בממשל ובחברה האזרחית. הוא מפרק את הפרדיגמה של "אויב האויב" ומראה שהיא הייתה מוגבלת לאישים ולארגונים שוליים. הממצא הראשי של הספר הוא שבתנאי המלחמה כל הכוחות המרכזיים של החברה המצרית – הממשלות, המפלגות והאליטות הפוליטיות, המעמדות הבינוניים העירוניים, כולל האינטלקטואלים, התקשורת המודפסת והחזותית, כמו גם אוכלוסיות עממיות – דחו את הנאציזם והפשיזם, התנגדו למעצמות הציר, וכנגדם הזדהו עם בריטניה ובעלות הברית ואף התייצבו לסייע להן.

ישראל גרשוני, היסטוריון בעל שם בינלאומי בלימודי המזרח התיכון, הוא פרופסור אמיריטוס בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. ספריו הקודמים בנושא, "אור בצל: מצרים והפשיזם, 1937-1922" (עם עובד, סדרת אופקים, 1999); "עלמה ושטן: מצרים והנאציזם, 1940-1935" (רסלינג, 2012).

חלק שני ייצוג יומי שוטף של המלחמה במצרים: תפקיד היומונים

מבוא העיתון בצוק העתים של המלחמה / 11

6 אל־מוקטם. פלישת המלחמה לבית: נוכח מתקפת מעצמות הציר והתמיכה בבעלות הברית / 19

7' המלחמה על מצרים': תגובת אל־אהראם למלחמה, 1940-1943 / 101

חלק שלישי המלחמה בראי הקריקטורה: תפקיד השבועונים הקריקטוריסטיים

מבוא / 345

8 ללעוג לאימה: נשק הקריקטורה במלחמה על הבית, 1940-1941 / 351

9 להפיג את האימה: הקריקטורה מישירה מבט אל האויב ומביסה אותו, 1942-1943 / 403

חלק רביעי 'סוף ההתחלה' המחויבות לניצחון הדמוקרטיה, התמיכה בבעלות הברית והמאבק בציר: תגובת האינטלקטואלים

מבוא / 441

10 דמוקרטיה מול דיקטטורה: מדוע על הערבים לתמוך בדמוקרטיה / 447

11 דמות האויב הנאצי והפשיסטי: גזענות, אימפריאליזם ומלחמה / 499 חלק חמישי המלחמה בספר וברדיו מבוא / 527

12 הספר במלחמה ו'לאחר המלחמה' / 535 13 שיחות הרדיו: עבאס מחמוד אל־עקאד / 567 סיכום ומסקנות / 581

רשימת הקיצורים לכתבי העת והעיתונים הערביים (לפי סדר הא"ב) / 661

הערות / 663

רשימת מקורות / 737

מפתח עניינים ומקומות / 749

מפתח שמות / 765