330 עמודים

מנהיגות עכשיו

מאמרים על מנהיגות ומונהגים בעקבות מחקריו של בעז שמיר

89.00

סוגיית המנהיגות מעסיקה הן את הציבור הרחב והן את החוקרים לאורך השנים: מי מזוהה כמנהיג ומה משמעות הדבר? מה בין מנהלים למנהיגים? האם כל אחד יכול להיות מנהיג, והאם ניתן להכשיר מנהיגים או לפתח מנהיגות? כיצד מתמודדים מנהיגים עם מצבים מורכבים? האם מנהיגות היא סגולה אישית, ובאיזה אופן היא גם תלוית הקשר ומצב? כיצד מתפתחת תודעת מנהיגות לאורך חייו של אדם, וכיצד מתקיימת התנועה בין ציפייה לאכזבה ביחס למי שניתנת להם השפעה לא מבוטלת על חיינו.

בעז שמיר הקדיש את עיקר חייו כחוקר בולט בעולם בשדה המנהיגות, תוך ניסיון לתת מענה לשאלות כאלה ואחרות. מאמריו עסקו במנהיגות וכריזמה, בצמיחתה של מנהיגות אותנטית, בשאלת המרחק בין מנהיגים למי שהולכים אחריהם, בסוגי ההשפעה של מנהיגים ובביטויים שלהם, ועוד. אסופת מאמרים זו מוקדשת לו. ישנם בספר מאמרים ששמיר כתב (חלק מהם עם עמיתיו ותלמידיו), לצד מאמרים שנכתבו על ידי עמיתים שהוקירו הן את דרכו כאדם והן את הקפדנות והיסודיות של מחקריו. מאמרי הספר עוסקים הן בסוגיות יסוד בשדה המנהיגות, הן בביטויים של מנהיגות בעת הזאת בכלל ובישראל בפרט, והן במידותיו של בעז שמיר כחוקר וכעמית.

 

העורכים: פרופ' גלית עילם-שמיר עומדת בראש התוכנית ללימודי הניהול בארגון, בייעוץ ארגוני לתואר שני בפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו; משלבת עניין אקדמי ועבודה מעשית בתחומי הניהול והובלת שינויים ובפתוח מנהיגות, בדגש על מנהיגות אותנטית וסיפורי חיים. הייתה רעייתו ושותפה לדרכו המדעית של בעז שמיר. פרופ' ישראל כ"ץ עומד בראש התוכנית החדשה לתואר שני בפסיכולוגיה ארגונית במרכז האקדמי רופין; מייסד ויו"ר של מכון "צפנת" למחקר,  פיתוח וייעוץ ארגוני. היה עמית הוראה של בעז שמיר במסגרת העבודה המשותפת רבת השנים באוניברסיטה העברית בירושלים.