205 עמודים

מרחב מיקוח

תהליכי התחדשות עירונית בעידן הניאו-ליברלי

89.00

המושג "התחדשות העירונית" אינו חדש. מדובר במושג המתאר תחום פעולה מובחן בתוך שדה התכנון העירוני, אשר יש להבינו כחלק ממגמות העיור במאה שנים האחרונות ברחבי העולם. משמעות מושג זה והפעולות הנגזרות ממנו משתנים מתקופה לתקופה. השינוי הדרמטי ביחס למושג זה בעידן הנוכחי הוא ההיכרות של הציבור הרחב עמו והמעורבות של הציבור בתהליכי ההתחדשות העירונית. מגמה זו קשורה גם למקורות המימון הפרטיים בתהליכי ההתחדשות העירונית, המקנים לתושב ולמגזר הפרטי היזמי אפשרות להיות שותפים בתהליך. מרחב מיקוח סוקר את המגמות והמושגים המרכזיים בתחום ההתחדשות העירונית בישראל ובעולם.

הטענה המרכזית שעולה בספר היא שהמרחב הישראלי אינו הומוגני אלא מורכב ממקומות חברתיים ופוליטיים מגוונים, כך שאם גופי התכנון מבקשים להטמיע תהליכים מושכלים של התחדשות עירונית עליהם להבין את המקומות השונים הקיימים בתחומה. הפעלה גנרית רוחבית של התחדשות עירונית לא זו בלבד שלא תצלח, היא גם עשויה לחולל נזקים חברתיים, כלכליים ופוליטיים. הספר מציע להבין את מגמות ההתחדשות העירונית דרך ההמשגה של מרחב מיקוח, תוך שהוא מבחין בין שלושה אבות- טיפוס: מרחב-נדל"ן, מרחב-מקום, מרחב-קהילה. המשגה זו מאתגרת את רוב המחקרים בתחום ההתחדשות העירונית הנוטים לבחון את יחסי הכוח במנותק מההמשגה של המרחב, ולכן נשארים כלואים ברעיונות של משא ומתן, פרוצדורות ומעמד התושבים בתהליך התכנון. הדרך היחידה למוצא מהמצב הקיים בתהליך ההתחדשות העירונית היא להמשיג מחדש את המרחבים, להבין את משמעותם ולקדם בהם פעולות מרובדות.

טלי חתוקה: פרופסור חבר וראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב (LCUD), פרסמה ספרים ומאמרים רבים בתחום לימודי עיר ותכנון; עורכת את כתב העת האינטרנטי "אורבנולוגיה". מבין ספריה: "רגעי תיקון – אלימות פוליטית, ארכיטקטורה והמרחב העירוני בתל אביב"; "המפעל – על ארכיטקטורה ותעשייה בארגמן, יבנה""; The Design of Protest.

חברי המעבדה לעיצוב עירוני

הדס צור: דוקרטורנטית במעבדה לעיצוב עירוני, בעלת תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר ראשון במגדר וקולונוע מאוניברסיטת תל אביב; עורכת המשנה של כתב העת והפודקסט "אורבנולוגיה".

עינת פרייגר: אדריכלית ומתכננת, בוגרת תואר ראשון באדריכלות, באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ותואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב; עובדת במשרד אדריכלים עם התמחות בתכנון כוללני ומתארי.

יוליה פורשיק: עובדת כמתכננת ערים במגזר הפרטי, עוסקת בעיקר בתכניות אב, פרוגרמות ותב"עות; בוגרת המסלול לחקר התודעה (מסלול דו-חוגי בביולוגיה ופילוסופיה) וסטודנטית לתואר שני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, שניהם באוניברסיטת תל אביב.

קורל חמו גורן:  אדריכלית ומתכננת, בוגרת תואר ראשון באדריכלות, באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ותואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב; עובדת במשרד אדריכלים עם התמחות בתכנון כוללני ומתארי.

צבי וינשטיין: בעל תואר ד"ר בגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר ממונה על פרויקט שיקום השכונות במשרד הבינוי והשיכון; מחקריו מתמקדים בהיבטים חברתיים-קהילתיים של התכנון.