310 עמודים
13.5×21 ס"מ

עד שתצא נשמתך : עונש המוות בארצות הברית

[היסטוריה, משפט וקולנוע]

89.00

עונש המוות בארצות הברית הוא עונש "חי" הקיים עד ימינו אלו. זהו העונש החמור ביותר בקודקס העונשים שממשלה יכולה להטיל על תושביה. הוא בלתי הפיך. עלויות ההמתה זולות יותר מהכנסת אדם לכלא לכל ימי חייו. השימוש בו מעיד על החלטיות וסובלנות נמוכה של המערכת הפוליטית לפשיעה, אבל יעילותו מוטלת בספק. מהותו של העונש אינה רק ארצית כי אם גם אלוהית. אולם סעיפי החוקה האמריקאית נתונים לפרשנות תקופתית, פוליטית, חברתית ודתית.

שיטות ההמתה משתנות מעת לעת, משתכללות בשם ההומניות וה"מוות המהיר והקל". עונש המוות אינו פוסח על איש: לוקים בנפשם, הסובלים מפיגור שכלי, קטינים וקטינות, נשים. קורבנותיו העיקריים הם שחורים והיספאנים. תופעה ייחודית זו, של עונש מוות במדינה מערבית, מקבלת משנה תוקף כשהיא עולה לדיון על מסכי הקולנוע; עונש המוות מהווה תמה עיקרית בסרטים רבים ומשמש כמעין מראה המשקפת את פניה של ארצות הברית. הראינוע, לימים הקולנוע, התאהב בתמת המוות כנושא מרתק אשר מושך קהל ומבטיח לפיכך הצלחה בקופות – נשים על הגרדום, לינץ', מלכות וקדושות, מרגלות ופושעות לצד גיבורי תרבות וספרות היו לסיפורים מובילים שחזרו על עצמם.

הספר עד שתצא נשמתך עוסק בחקר ההיסטוריה הקולנועית של עונש המוות בארצות הברית ובחקר ההיסטוריה המשפטית שלה ושואל האם "עונש המוות הוא אמריקה או שאמריקה היא עונש המוות?", לצד השאלה מי מושפע יותר ממי – הקולנוע והטלוויזיה מבית המשפט או בית המשפט מהמדיה? הספר מספק סקירה נרטיבית מקיפה של סרטים העוסקים במשפט ובעונש מוות מעידן הסרט האילם עד ימינו.

ד"ר איבון קוזלובסקי-גולן היא מרצה לקולנוע ותקשורת במכללת ספיר, בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת חיפה; מומחית להיסטוריה של המשפט האמריקאי וייצוגו בקולנוע ובמדיה. חוקרת מזה שנים את הקשר שבין חוק וסדר לתופעות חברתיות, תרבותיות ודתיות ואופן ייצוגן בקולנוע האמריקאי, בחדשות ובסדרות טלוויזיה.