270 עמודים

עיר-תאגיד, תאגיד בעיר

84.00

רוב אוכלוסיית העולם חיה בערים ומקיימת חיים עירוניים – אבל העיר אינה רק מרחב חיים, היא גם מנגנון המחויב על פי חוק לדאוג לרווחת התושבים אזרחי העיר ולהעניק להם שירותים. בעיר בת-ימינו מחקה המנגנון הזה את ההתנהגות והנורמות של התאגידים הגדולים, וערים רבות, בעיקר הגדולות והמרכזיות, הופכות באופן הזה לישויות כלכליות רבות עוצמה. כמו התאגידים, גם הערים הגלובליות הגדולות מקיימות לעתים יחסים מורכבים עם ערים דומות להן בעולם, אך הן מנותקות יחסית משכנותיהן ומסביבתן הגיאוגרפית והחברתית.

אין ספק שהתאגידים – שחקנים מרכזיים בתהליכי יצירת ההון וחלוקתו – משפיעים רבות על התרבות והשיח הכלכליים והחברתיים, ובשנים האחרונות אף מחוללים שינוי עומק במרחב העירוני. הדמיון בין העיר – ישות דמוקרטית ומגוונת מיסודה – לבין התאגיד העסקי שתכליתו מוגדרת היטב, כמו למשל השאת רווחים, מרתק ומטריד. נקודות ההשקה בין העיר לבין התאגיד רבות ומורכבות ממה שנראה לעין, ואילו המחקר שאמור לתאר אותם עדיין לוקה בחסר.

המאמרים המכונסים בספר זה הם פרי עבודה בסדנה רב-תחומית שקיים המרכז לעירוניות בת-ים עם המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן. כל מאמר מאיר השתקפות אחרת של החיבור, ההשקה והעימות בין העיר לבין התאגיד. ספר זה מבקש לחרוג מגבולות המחקר האקדמי, שכן הוא מבקש להשפיע על השיח המקצועי בתחום העירוניות ולעורר דיון ציבורי. מתוך ההגדרות הקיימות והתיאור העכשווי מבקשים הכותבים והעורכות לייצר הצעה לעיר המקווה בעתיד: עיר אחראית, דמוקרטית, שוויונית, פלורליסטית ואנושית.

אבירמה גולן היא סופרת ועיתונאית; מנהלת המרכז לעירוניות, בת-ים. ד"ר רונית דוניץ-קידר היא מרצה בכירה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן; ממקימי המכון לאחריות תאגידית.