295 עמודים
16.5×23 ס"מ

עיר-תעשייה

78.00

רובנו עובדים היכן שהוא, במקום כלשהו. שעות רבות גופינו רכון מעל מכונה, איברינו מפעילים אותה. כך, מדי יום, בסדר חזרתי. אבל הימים שלנו אינם דומים. דרישות מקצועיות, שעות עבודה, תנאי העסקה, שכר עבודתנו – כל אלה מבדילים אותנו האחד מהשני. גם סביבות העבודה שלנו שונות. נוף התעשייה הוא מגוון: רחובות, מבננים, קמפוסים, קופסאות, רכבות ומגדלים המעוצבים באופן הקשור למערך הייצור והמיתוג של המקום. נופים אשר עוקבים אחר הלך הרוח של השוק אשר קובע מי מהמפעלים ייסגר, מי יצמח ויגדל, איזו חברה תימכר לתאגיד בינלאומי או תועתק למחוז רחוק. זהו נוף העשייה, נוף זמני שמשפיע ומעצב את עולמנו.

מבט על הנוף התעשייתי בישראל חושף תמונת מצב מורכבת: ריבוי אזורי תעשייה, לעתים סמוכים מאוד זה לזה, מתחרים אחד בשני ללא ראייה אסטרטגית כוללנית; חלוקה לא צודקת של המשאבים, אשר במסגרתה רשויות סמוכות לאזור התעשייה לא תמיד שותפות לרווחיו; התפשטות הבינוי בשטחים פתוחים ובזבוז משאבי קרקע; ובעיקר, תפיסה אוטונומית של אזור התעשייה והיעדר חיבור מרחבי, ניהולי או תפקודי בינו לבין המרקם העירוני. אך גם בתמונת המצב המורכבת הזאת, הנטועה בהקשר של זמן ומקום, ניתן לזהות דפוסים חזרתיים, תצורות מרחביות שעל פיהן מתפתח הנוף התעשייתי.

הספר עיר-תעשייה, פרי המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב, הוא הספר השני בטרילוגיה על הנוף הבנוי בישראל. הספר הראשון, "שכונה-מדינה", ביקש להתחקות אחר היחסים התלויים בין המדינה והאזרח בסביבות המגורים. הספר הנוכחי חושף את היחסים הגלויים והסמויים בין העיר והתעשייה. הספר מתחקה אחר הזמניות והדינמיות של סביבות העבודה ומכיר בהן כזירה של אי-ודאות. בתוך הזמניות הזאת, כמתכננים, מבקשים הכותבים לחזק את המודעות ליחסים בין העובד למקום, בין העובד לעיר.

ד"ר (אדריכלית) טלי חתוקה היא מייסדת וראש המעבדה לעיצוב עירוני. המעבדה היא גוף מחקר הפועל בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. מאז הקמתה, בשנת 2009, מעורבת המעבדה בפרויקטים המבקשים לאתגר, לשכלל ולעדכן את מאגרי הידע הקיימים בתחום התכנון בישראל ובעולם. בין ספריה: אסופת המאמרים "תרבות אדריכלית", בעריכה משותפת עם רחל קלוש (רסלינג, 2005); "רגעי תיקון" (רסלינג, 2008); "המפעל" (רסלינג, 2011); "שכונה-מדינה", במשותף עם חברי המעבדה לעיצוב עירוני (רסלינג, 2012); אסופת המאמרים "המתכננים", בעריכה משותפת עם טובי פנסטר (רסלינג, 2013).

חברי המעבדה לעיצוב עירוני: אדר' רוני בר, בוגרת בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב ותלמידת תואר שלישי בבית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר. מחקרה עוסק בתכנון עירוני, מצבי סיכון ואי-וודאות. אדר' מירב בטט, בוגרת בית הספר לאדריכלות בבצלאל, עובדת במשרד פרטי ותלמידת תואר שני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. מחקרה עוסק בתהליכי עיור בישראל. אדר' יואב זילברדיק, בוגר בית הספר לאדריכלות בבצלאל, עובד במשרד פרטי ותלמיד תואר שני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. מחקרו עוסק בניכוס מרחבי וקונפליקטים כתהליכים מעצבי מקום. כרמל חנני, בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ותלמידת תואר שני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. מחקרה עוסק בפוליטיקה של נוף הפסולת בישראל. שלי חפץ, בוגרת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ותלמידת תואר שני בפקולטה לתכנון ערים ואזורים בטכניון. אדר' מיכאל יעקובסון, בוגר בית הספר לאדריכלות בבצלאל, כתב האדריכלות באתר Xnet מבית "ידיעות אחרונות", עובד במשרד פרטי ותלמיד תואר שני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. מחקרו עוסק במרכזים עירוניים בערים חדשות בישראל. אדר' הילה לוטן, בוגרת בית הספר לאדריכלות בבצלאל, עובדת במגזר הציבורי ותלמידת תואר שני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. מחקרה עוסק בתכנון סביבות מגורים חדשות בערים מעורבות.