280 עמודים

על הסליחה הבין-אישית

76.00

בעשורים האחרונים ישנה התעניינות גוברת והולכת במושגים הנקשרים עם הפסיכולוגיה החיובית של הזרם ההומניסטי ובמושגים רוחניים, בין השאר במושג סליחה כשיטת התמודדות אנטי-פתולוגית המעצימה רווחה אישית. סליחה נדרשת אל מול חוויה של פגיעה קשה המפרה חוזה או נורמה בסיסית בין אנשים. בשני העשורים האחרונים הסליחה נחקרה רבות, אך המשגתה והממדים המרכיבים אותה נשארו שנויים במחלוקת. ספר זה הוא בבחינת אוסף של הסתכלויות ותובנות על סליחה. הדילמה של לסלוח או לא לסלוח הנה עתיקת יומין, היא חלק מחיי היומיום שלנו ושזורה בחיינו האישיים, הבינאישיים והחברתיים. עוולות בחיינו מלוות בדילמות גלוית או סמויות בהקשר של סליחה.

הספר הנוכחי הוא פרי יוזמה של חוקרים מדיסציפלינות שונות שחושפים את האתגרים הכרוכים בנבכי תהליכי הסליחה סביב עוולות בינאישיות, כמו למשל אלימות ביחסים אינטימיים, גילוי עריות, לצד עיסוק בעוולות חברתיות – השואה והקונפליקט הישראלי-פלסטיני. הספר נע בין חשיפת ההתגלמות היומיומית של הסליחה בחייהם של אנשים לבין ההבניה החברתית של התופעה וההקשר התרבותי-ערכי ודתי שלה. לפיכך, מוצגת בספר המשגה תיאורטית של הסליחה, לצד הצגת היחס של היהדות והאסלאם אליה. כמו כן, מוצגות התייחסויות מתוך עולמם הפנימי של נפגעים, כמו גם התייחסות לסליחה בהקשר של עוולות וקונפליקטים בין עמים. לבסוף מוצגת הסליחה בתוך מערכי התערבות חברתיים מובנים, כמו למשל בתהליכי צדק מאחה וטיפול.

העורכים: ד"ר אביבה זריהן ויזמן  היא מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי; מנהלת המרכז לטיפול ומניעת אלימות בקריית שמונה; חוקרת איכותנית בתחום האלימות במשפחה, מצבי לחץ והתמודדות. ד"ר חיה קורן היא מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית; חוקרת במרכז לחקר החברה באוניברסיטת חיפה; חוקרת איכותנית בתחום זוגיות בזקנה, יחסים בין-דוריים במשפחה וגילנות. פרופ' צבי איזיקוביץ' הוא מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית וראש המרכז לחקר החברה באוניברסיטת חיפה; חוקר איכותני בתחום האלימות ביחסים אינטימיים ובהיבטים פנומנולוגיים של חיפוש ובניית משמעות בחיי היומיום.